Kā samazināt kartupeļu lapu slimību izplatību

Sausnas saturs kartupeļu bumbuļos ir svarīgs gan galda kartupeļiem, gan pārstrādes kartupeļiem. Kartupeļu bumbuļi ar sausnas saturu 18-20% tiek vairāk pakļauti mehāniskajiem bojājumiem novākšanas laikā un tie ātrāk izšķīst vārīšanas laikā. Tomēr pārstrādei augsts sausnas saturs ir nepieciešams, lai nodrošinātu labu cepšanās krāsu – nereti vēlamais sausnas saturs tiek norādīts 20-25%.

Augu mēslošana un kartupeļu lapu slimības

Slāpeklis ir galvenais elements, kas nodrošina intensīvu lakstu augšanu, tomēr mērenā klimata apstākļos, lietojot slāpekļa mēslojumu pēc augu ziedēšanas, tas paildzina kartupeļu veģetācijas periodu un bumbuļu nobriešanu, kas var veicināt lakstu puves izplatību.

Lietojot slāpekļa mēslojumu, jāņem vērā fakts, ka pārlieku liela amonija slāpekļa koncentrācija sakņu zonā var veicināt augsnes paskābināšanos un līdz ar to rizaktonijas jeb melnā kraupja izplatību.

Kā audzētājs, veicot agrotehniskos pasākumus, var samazināt lapu slimību izplatību

Audzētājs lapu slimību izplatību var ietekmēt:

  • Nodrošinot efektīvu smidzināšanas programmu lakstu puves ierobežošanai
  • Plānojot laistīšanu, lai palielinātu kvalitātes īpašības

Izvēlieties interesējošo tēmu