Yara N-Testeris

Kompānijas Yara radītais N-Testeris ir ar roku vadāma ierīce, kas ļauj veikt ātrus un vienkāršus mērījumus augiem to augšanas laikā, dodot iespēju precīzi apmierināt auga prasības pēc slāpekļa. Tas nodrošina ātras un precīzas, konkrētajam laukam atbilstošas, rekomendācijas, kas ir vērstas uz nepieciešamā slāpekļa lietošanu augšanas sezonas laikā. Rezultātā, lietojot N-Testeri, var tikt ne vien izstrādātas precīzākas rekomendācijas laukam, uzlabojot tā ražīgumu, bet arī minimizēta mēslojuma lietošanas negatīvā ietekme uz vidi.

Pavaicājiet savam augam!

Auga uztura statuss nosaka nepieciešamā mēslojuma lietošanas laiku un daudzumu. Lietojot N-Testeri, ir iespējams noteikt auga prasības pēc slāpekļa tieši uz lauka, turklāt tas ir izdarāms vienkārši, droši un ātri. Pieprasījums pēc N-mēslojuma nekad nav pastāvīgs un tas var ievērojami atšķirties no gada uz gadu un no lauka uz lauku.

Sadalot kopumā nepieciešamo slāpekļa mēslošanu vairākās reizēs, ir iespējams optimizēt N-mēslojuma daudzumu saskaņā ar reālajām tābrīža vajadzībām jebkuram laukam jebkurā gadā. Augu analīzes, kas veiktas, izmantojot N-Testeri, sniedz vērtīgu informāciju par auga uztura statusu konkrētajā brīdī. N-Testeris ļauj izkalkulēt optimālu nepieciešamā N-mēslojuma daudzumu labībai stiebrošanas un vārpu veidošanās laikā.

N-Testera lietošana veicina Jūsu ekonomisko labklājību

Lai apliecinātu N-Testera izmantošanas priekšrocības slāpekļa mēslojuma pielāgošanai augu vajadzībām, ir veikta virkne praktisku lauka izmēģinājumu. Labības nodrošināšanai ar atbilstošu slāpekļa līmeni var būt milzīga nozīme gan attiecībā uz iegūstamo ražu, gan arī graudu kvalitāti. Savukārt augsts proteīna saturs graudiem apmierina graudu uzpircēju prasības un tam var būt liela loma attiecībā uz konkrēto kultūraugu rentabilitāti. Izmēģinājumi apliecina, ka N-Testera lietošana var sekmēt strauju graudu proteīna satura palielināšanos.

Kā N-Testeris darbojas?

N-Testeris veic hlorofila satura mērījumus lapās, jo hlorofila apjoms parāda auga slāpekļa statusu. Mērījuma punktam ir jāatrodas jaunāko, pilnībā attīstījušos, lapu plātnes vidū. Ir jāveic trīsdesmit brīvi izraudzīti mērījumi dažādās lauka vietās; ieteicamākais ir šīs vietas izvēlēties pēc klasiskā „W” veida principa. Ņemot vērā veiktos mērījumus, tiek noteikta vidējā vērtība, uz kuras balstoties, var izstrādāt slāpekļa lietošanas rekomendācijas konkrētajā laukā augošajiem kultūraugiem. Mēslojuma lietošanas ieteikumu izstrāde, izmantojot N-Testeri, ir iespējama tikai tad, ja neviena cita barības viela neierobežo auga augšanu.

N-Testera mērījumus stipri ietekmē augu šķirņu un augšanas stadiju atšķirības. Tāpēc N-Testera mērījumi ir jākalibrē – tikai tādējādi iespējams nodrošināt, ka minētās atšķirības tiek ņemtas vērā. Palūdziet Jums zināmajam Yara agronomam palīdzību kalibrēšanas veikšanā, kā arī ar N-Testeri veiktu mērījumu datu analīzē nepieciešamā mēslojuma rekomendāciju izstrādei.

Francijā veiktie izmēģinājumi

  • veikti vairāk nekā 240 lauka izmēģinājumi labībai
  • proteīna saturs palielinājies par 0.3%
  • raža palielinājusies par 120 kg/ha
  • papildu raža devusi bruto peļņas palielinājumu par vairāk nekā 18 EUR/ha (atskaitot N-Testera izmantošanas izmaksas)

N-Testera salīdzinājums ar slāpekļa pielietojumiem pēc aprēķiniem par līdzsvarošanu Francijā.

Citi Yara rīki un pakalpojumi

Yara N-Sensor

N-Sensors- uz traktora uzstādāms tālvadības sensors N vajadzības noteikšanai

N-Sensors ir uz traktora uzstādāma ierīce, kas lauksaimniekam ļauj izmērīt auga prasības pēc slāpekļa, traktoram braucot pa lauku, kā arī attiecīgi piemērot mēslojuma daudzumu.
Yara N-Tester

Yara N-Testeris

Kompānijas Yara radītais N-Testeris ir ar roku vadāma ierīce, kas ļauj veikt ātrus un vienkāršus mērījumus augiem to augšanas laikā, dodot iespēju precīzi apmierināt auga prasības pēc slāpekļa.
Yara TankmixIT

Yara TankmixIT

TankmixIT ir lauksaimnieciska viedtālruņu aplikācija, kas piedāvā vadlīnijas tam, kā jaukt YaraVita mēslošanas līdzekļus ar partneru izsmidzināmajiem līdzekļiem.
Yara CheckIT

Yara CheckIT

Yara CheckIT ir lauksaimnieciska viedtālruņu lietotne, kas lauksaimniekiem piedāvā augu fotogrāfiju bibliotēku, tādējādi ļaujot vienkārši un ātri identificēt iespējamos barības vielu trūkumus augam.
YaraIrix

YaraIrix- lietotne N vajadzības noteikšanai ziemas kviešos

YaraIrix ir lietotne, kas ļauj izmērīt ziemas kviešu slāpekļa prasības dažādos augšanas posmos.
Izkliedēšanas tabulas

Izkliedēšanas tabulas

Vienmērīga mēslojuma izkliedēšana nodrošina efektīvu augu barības vielu uzņemšanu un mazina zudumu iespēju.
Izkliedētāja testa kastes

Izkliedētāja testa kastes

Priekšnoteikums labākai augu augšanai ir vienmērīga mēslojuma - barības vielu - izkaisīšana vēlamajā kaisīšanas platumā.
Tankmix

Tankmix

Tankmix™ ir tiešsaistes pakalpojums, kas sniedz vadlīnijas YaraVita mēslošanas līdzekļu jaukšanai ar daudziem citiem augu aizsardzības produktiem.

4 punktu garantija

4 punktu garantija

Yara 4 punktu garantija ietver četrus minerālmēslu ražošanas, kvalitātes, lietošanas un vides parametrus, kas visi ir vienlīdz nozīmīgi minerālmēslu gala lietotājam. 
Garantija attiecas uz visiem granulētajiem minerālmēsliem, kas ir pieejami Yara preču sortimentā. Mūsu garantija zemu siltumnīcefekta gāzu emisijai ietver visus produktus, ko Yara ražo un pārdod Latvijā, neatkarīgi no to lietošanas mērķa.

Vairāk informācijas