Kartupeļu tirgus prasības

Daudzās valstīs šobrīd vairs nav iespējams vienkārši stādīt kartupeļus bez noteikta mērķa, ar domu tikai tirgum. Audzētājiem šobrīd ir jāievēro ļoti stingras kvalitātes prasības, lai ar savu saražoto produkciju varētu apmierināt galapatērētāja prasības; tās neievērojot, audzētāju var skart būtiskas finansiālas sankcijas un sliktākajā gadījumā pat visas izaudzētās produkcijas izslēgšana no tirgus.

Tā rezultātā pieaug visas kartupeļu audzēšanas prasības, sākot no pareizas šķirnes izvēles, sēklas stādīšanas attāluma un audzēšanas tehnoloģijas, pareizā laikā iznīcinātiem lakstiem un atbilstošiem uzglabāšanas apstākļiem – to nosaka nepieciešamība iegūt pēc iespējas augstāku ražu, kas atbilstu visām tirgus kvalitātes prasībām.

Galda kartupeļi

Patērētājam, pirmkārt, ir ļoti svarīgi, lai kartupeļiem būtu pievilcīgs izskats un atbilstošas gatavošanas īpašības. Ļoti daudz šajā gadījumā nosaka pareiza šķirnes izvēle, bet liela nozīme ir arī attiecīgi pielietotajai audzēšanas tehnoloģijai.

Tirgus prasības galda kartupeļiem – šķirnei atbilstoša bumbuļu forma un izmērs robežās no 45 – 85 mm diametrā, labi nobriedusi miziņa - bez redzamām slimību pazīmēm un citiem mizas defektiem, piemēram, plaisām, sasitumiem, mehāniskiem bojājumiem, zilumiem.

Sausnas saturam bumbuļos ir ļoti liela nozīme - ja tas ir lielāks par 18-20%, kartupeļi būs jutīgāki pret mehāniskajiem bojājumiem un sasitumiem, kā arī vārīšanas procesā tie var izjukt.

Svaigi galda kartupeļi arvien vairāk veikalos tiek pārdoti iesaiņotā veidā, safasēti gan polietilēna, gan tīklveida, gan papīra iesaiņojumā. Zemākas kvalitātes galda kartupeļus pārdod vaļējā veidā, bet tiem attiecīgi ir arī zemāka cena.

Gaišie kartupeļiSarkanie kartupeļi

Pārstrādes kartupeļi

Pārstrādes kartupeļiem jāatbilst ļoti stingrām kvalitātes prasībām, tiem jābūt izlīdzinātas formas, atbilstošā standarta izmērā un viscaur kvalitatīviem.

Kartupeļiem, kas paredzēti frī un čipsu gatavošanai, ir svarīgs augsts sausnas saturs – tas nepieciešams, lai būtu iespējams nodrošināt pēc iespējas labāku cepšanās kvalitāti un krāsu. Pārstrādātāji izmanto speciālas cepšanās krāsu tabulas, lai panāktu visiem vienādus kritērijus. Agrāk līgumos ar kartupeļu audzētājiem tika atrunāts, ka minimālais pieļaujamais sausnas saturs ir 18%. Tomēr šobrīd nozares standarti jau prasa kartupeļus ar sausnas saturu 20-25%.

Arī dažādu veidu cukuriem, jo īpaši reducējošajiem cukuriem, ir liela nozīme pārstrādes kartupeļos - to līmenim jābūt pietiekami zemam, citādi frī un čipsi cepšanās procesā paliks brūni. Līgumos parasti atrunā, kāds ir pieļaujamais reducējošo cukuru saturs. Lai audzētājs varētu nodrošināt pietiekami zemu reducējošo cukuru saturu bumbuļos, ir jāizvēlas pārstrādei piemērotas šķirnes un jāpielieto arī atbilstoša audzēšanas tehnoloģija un uzglabāšana.

Pārstrādātāji parasti izmanto speciāli izstrādātu soda punktu sistēmu pārstrādes kartupeļiem - saskaņā ar šo sistēmu tiek samazināta iepirkuma cena bumbuļiem, kam ir mehāniskie bojājumi, mizas sasitumi jeb zilumi, drātstārpu vai maijvaboļu radīti bojājumi, augšanas plaisas vai izaugumi, zaļi bumbuļi, slimību pazīmes u.c. Standarta līguma nosacījumi paredz maksimāli 5% kartupeļu, kas neatbilst izvirzītajām prasībām - tas nozīmē, ka neatbilstoši var būt 1.25 kg no 25 kg bumbuļu.

Cietes ražošana

Kartupeļi ir viena no nozīmīgākajām cietes ieguves izejvielām pasaulē. Vācijas cietes ražotāju pieredze liecina, ka pareizai šķirnes izvēlei ir ļoti būtiska nozīme cietes ražošanā un, ja bumbuļos cietes saturs ir lielāks par 13%, tad tos jau var izmantot cietes ieguvei. Jo augstāks cietes saturs bumbuļos, jo mazāki ražošanas zudumi. Kartupeļu bumbuļos cietes granulas var būt no 10-100 µm salīdzinājumā ar 5-40 µm graudos, turklāt tās izceļas ar augstu fosfora saturu. Cietes kvalitāte nosaka galaprodukta īpašības, jo īpaši tā viskozitāti.

Sēklas ražošana

Kartupeļu ražu un kvalitāti lielā mērā nosaka sēklas materiāla kvalitāte un veselīgums. Lai audzētājs varētu būt pārliecināts par audzēšanai izmantotā sēklas materiāla kvalitāti, daudzās valstīs to nosaka stingri sēklaudzēšanas noteikumi.

Kartupeļu bumbuļiem, kas paredzēti sēklai, būtu jābūt izlīdzinātiem, vienāda izmēra 30-35 mm diametrā, bez redzamām slimības pazīmēm. Ja audzētājs izvēlas lietot grieztu sēklas materiālu, tas noteikti ir jāapstrādā ar kartupeļu bumbuļu kodni, lai samazinātu slimību izplatības risku.

Izvēlieties interesējošo tēmu