Oglekļa pēdas mazināšana kartupeļu audzēšanā

Izmantojot labākās pieejamās tehnoloģijas, kas minimizē oglekļa pēdu, kompānijas Yara ražotnes tiek ierindotas starp energoefektīvākajām visā pasaulē.

Yara tic, ka, lai apmierinātu pieaugošā pasaules iedzīvotāju skaita pieprasījumu pēc pārtikas un enerģijas, ilgtspējīgai lauksaimniecībai būs nepieciešami minerālie mēslošanas līdzekļi, taču tiem būs jābūt ar zemu oglekļa pēdu, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi.

Patiešām, attīstot un ieviešot katalizatora tehnoloģiju, Yara ir samazinājusi N2O emisiju līmeni tās slāpekļskābes ražotnēs pat līdz 90%. 

Tas mazina mūsu ražoto nitrātus saturošo mēslošanas līdzekļu oglekļa pēdu līdz 40%.

Vēl vairāk - uzlabojot slāpekļa efektivitāti mēslojuma ražošanā, kas panākams ar pareizu mēslojuma izvēli un izmantošanu, lauksaimnieki var minimizēt zaudējumus, kas rodas no izskalošanās vai iztvaikošanas, tādējādi vidi pasargājot no vēl 10-30% oglekļa.

Līdz ar to, izvēloties un pareizi un mērķtiecīgi izmantojot kompānijas Yara ražotos slāpekļa mēslošanas līdzekļus ar zemāku oglekļa pēdu, lauksaimnieciskie ražotāji var uz pusi samazināt augu uztura programmu radītās oglekļa emisijas.