Izmeginajumi

Izmēģinājumu stacijas

Lai apstiprinātu Yara mēslošanas programmu iedarbību un efektivitāti lauka apstākļos, jau vairāk kā 5 gadus tiek veikti dažāda veida izmēģinājumi. Atkārtoti, randomizēti izmēģinājumi mazajos lauciņos tiek veikti LLU MPS “Vecauce”, LLZC “Viļāni”, kā arī LLU MPS “Pēterlauki”.

Uzzināt vairāk

Yara Demo saimniecība

Yara Demo saimniecības

Yara mēslošanas tehnoloģiju izmēģinājumiem ražošanas laukos ir projekts “Yara Demo Saimniecība”. Šī projekta mērķis ir salīdzināt Yara mēslošanas programmas un saimniecībā izmantotās mēslošanas tehnoloģijas reālos ražošanas laukos. Viens no šī projekta pamatuzdevumiem ir ne tikai iegūt ražas pieaugumus, bet arī ļaut lauksaimniekiem praktiski pārliecināties par ieguviem, lietojot kvalitatīvus minerālmēslus, precīzu minerālmēslu izkliedi, līdz ar to ietaupot laiku un resursus.

Uzzināt vairāk