Mēslojuma iestrāde kartupeļiem

Augam barības vielas būtu jāpiegādā sakņu zonā, turklāt tas darāms, cik precīzi vien iespējams un pirms tam, kad augam tās jau ir nepieciešamas. Nespēja augu nodrošināt ar tam nepieciešamajām, sabalansētajām barības vielām var būtiski ietekmēt kartupeļu ražas kvalitāti un samazināt tās apjomu.

Pamatmēslojumu parasti iestrādā izklaidus pirms kartupeļu stādīšanas vai tieši vagās – stādīšanas laikā. Iestrādājot pamatmēslojumu vagās, tiek panākti daudz labāki rezultāti un tas tiek izmantots efektīvāk.

Ražas zudumi slikti izkliedējot minerālmēslojumu

Pamatmēslojuma izkliedēšanu veicot izkliedsējā, jāpārliecinās, vai minerālmēsli tiek vienmērīgi izkaisīti. Nevienmērīga minerālmēslu izkliedēšana +/- 10 % robežās var radīt ražas zudumus līdz pat 3 t/ha. Skatīt attēlu zemāk:

Iestrādājot mēslojumu stādīšanas laikā tieši vagās, vienmēr ir svarīgi to novietot atstatus no sēklas bumbuļa. Augsnēs ar zemu katjonu apmaiņas spēju minerālmēslojuma novietojumam jābūt 10 cm zem un 10 cm uz sāniem no sēklas bumbuļa.

Mēslojuma novietojums augsnēs ar augstu katjonu apmaiņas kapacitāti

Augsnēs ar augstāku katjonu apmaiņas spēju mēslojumu iespējams novietot tuvāk sēklas bumbulim (7 cm uz sāniem un tikpat - zem sēklas). Minerālmēslojumu nedrīkst iestrādāt tieši blakus sēklas bumbulim, jo tādējādi tiek ietekmēta sēklas bumbuļa dīgšanas enerģija.

 

 

 

Barības vielas augam nepieciešamas precīzi noteiktā laikā, kas sakrīt ar kritiskajām kartupeļu attīstības stadijām, piemēram, kalcijs vajadzīgs bumbuļu veidošanās sākumā. Tā kā dažādām šķirnēm bumbuļu veidošanās sākums atšķiras, nepieciešams veikt augu apskati uz lauka, lai pārliecinātos, kad attiecīgajai šķirnei sāk veidoties bumbuļi - tikai tā mēslojumu iespējams nodrošināt tieši augam nepieciešamajā brīdī.

Izmantojot pilienveida laistīšanu, ir iespējams nedaudz piebarot augus visa veģetācijas perioda laikā. Pilienveida caurulei jābūt novietotai vagas virspusē tā, lai nodrošinātu optimālu ūdens un mēslojumapiegādi augsnē, kartupeļu sakņu zonā.

Izmantojot dažādas laistīšanas sistēmas, audzētājam ir iespēja izmantot ūdenī šķīstošos mēslošanas līdzekļus visu kartupeļu veģetācijas periodu.

Smidzinot ārpussakņu mēslojumu, jāatceras, ka ir jālieto optimāls ūdens daudzums - 300-400 l/ha tā, lai tiktu noklāta visa lapu virsma, bet ūdens nenotecētu no tām.

 

Izvēlieties interesējošo tēmu