Vide un pārstrāde


Mēslošanas līdzekļi, ja tiek pareizi izmantoti, nekaitē apkārtējai videi, taču nepareizs to lietojums var izraisīt noplūdi ūdensceļos, tādējādi palielinot nekontrolētu aļģu augšanu, kas noved pie eitrofikācijas. Kur vien iespējams, mēslošanas līdzekļi būtu jāuzglabā vismaz 10 metru attālumā no ūdensteces vai lauka drenāžas un labi tālu (t.i., 50 metrus) no urbumiem, akām utml. Mēslojuma noplūdi augsnē novērš arī pareiza izkliedes tehnikas lietošana un korekta izbirušā, izlijušā vai sabojātā materiāla savākšana. Kompānijas Yara sniegtās rekomendācijas ietver padomus par to, kad būtu vispareizāk izmantot mēslojumu, lai maksimizetu tā uzņemšanu augā, tādējādi samazinot kaitējumu videi.

Iepakojuma kvalitāte

Iepakojums mēslojumu aizsargā no mitruma un mehāniskajiem stresiem, tostarp slodzes. Tas tiek izgatavots no polietilēna (PE), polipropilēna (PP), papīra vai šo materiālu kombinācijas (iepakojuma ar aizskrūvējamu ventili, pilnībā "vaļējiem" iepakojumiem u.c.). Iepakojumi tiek ražoti pēc konkrētas specifikācijas, kur tiek ņemts vērā: 

 • papīra svars; papīra slāņu daudzums 
 • plastmasas plēves biezums (PE) 
 • auduma svars (aušanas PP) 
 • izturība un iespējamā izstiepšanās 
 • izmērs 
 • dažādi pievienojumi, piemēram, UV-stabilizatori

Mēslojuma iepakojuma pārstrāde

Iepakojums ir jāiztukšo, to izkratot, jo tādā veidā no tā iespējams iegūt maksimāli daudz satura. Tukšais iepakojums var tikt iznīcināts kā materiāls, kas nav bīstams, vai to var atgriezt otrreizējai pārstrādei. Izmēģinājumi apliecina, ka iepakojums, kas iztukšots šādā veidā, satur tikai nebūtisku mēslojuma atlikumu un nav uzskatāms par bīstamu. Ir izstrādātas nacionālās vadlīnijas, kas ir jāievēro attiecībā uz iepakojuma materiālu pārstrādi. Galvenie vērā ņemamie aspekti:

 • Minimizējiet izlietotā iepakojuma daudzumu, izvēloties tādas pakas, kuru izmērs ir atbilstošs Jums nepieciešamajam produkta daudzumam .
 • Neizmantojiet tukšo mēslojuma iepakojumu tā atkārtotai uzpildei ar mēslojumu.
 • Iztukšojiet, trīskārši izskalojiet un izžāvējiet visus šķidro produktu konteinerus; drošā veidā atbrīvojieties no skalošanai izmantotā ūdens, vislabāk – to izlejot izsmidzināšanas tvertnē produkta izmantošanas laikā.
 • Pilnībā iztukšojiet pulverveida produktu iepakojumu.
 • Sašķirojiet iztukšoto iepakojumu atkarībā no tā materiāla veida. (YaraVita 1, 5, 10 un 210 litru iepakojumiem korķi jānodala no pudelēm.)

Pārstrādes veikšanai vadieties pēc atbilstošajiem simboliem, kas norādīti uz iepakojuma:

2: HDPE: augsta blīvuma polietilēns 

HDPE ir nedaudz vaskots un pusciets. Tas neplaisā. Tas peld ūdenī. 

4: LDPE: zema blīvuma polietilēns 

LDPE lieto elastīgo maisiņu ražošanā. Pārstrādātu LDPE bieži lieto pārtikas preču maisiņiem. 

5: PP: polipropilēns 

PP izstiepjas šķiedru veidā un dedzināšanas laikā izplata ķīmisku smaku.

Arī no bojāta mēslojuma ir jāatbrīvojas drošā veidā. Pat tad, ja vairs nav piemērots mēslošanai, tas joprojām satur vērtīgas barības vielas. Tāpēc pārliecinieties, ka tas tiek savākts un izmantots ražotāja ieteiktajā veidā. Ja tas tomēr vairs nav izmantojams, tad ir uzskatāms par bīstamajiem atkritumiem.