Kompānijas Yara tehnoloģija


Pārklājumu sistēmas

Pārklājums ir svarīgs, lai saglabātu mēslošanas līdzekļu kvalitāti, aizsargājot tos pret mitruma uzņemšanu un fizisku kaitējumu apstrādes laikā. Kompānijas Yara Tehnoloģiju centrs ir izstrādājis efektīvus dažāda veida pārklājumus, kas būtiski:

  • samazina ūdens absorbcijas līmeni, produktu pakļaujot mitram gaisam
  • samazina salipšanas tendency
  • samazina putekļu veidošanos 

Turklāt, lai produktam piešķirtu noteiktu krāsu, bieži tiek lietots pigmentēts pārklājums. Pārklāšanas līdzekļi, ko izmanto, lai uzlabotu mēslošanas produktu kvalitāti, ir nekaitīgi augiem, augsnei un cilvēkiem.

Pretsalipes līdzekļi

Mēslošanas līdzekļi un sāls produkti parasti mēdz sablīvēties transportēšanas un uzglabāšanas laikā. Lai novērstu salipšanu, mēslošanas līdzekļi tiek apstrādāti ar dažādiem līdzekļiem, kas parasti satur virsmas aktīvu savienojumu un īpašu inertu pulveri.Virsmas aktīvais savienojums kontrolē kristālu veidošanos – gādā,lai neveidojas stipri tilti, bet pulveris samazina virsmu saskares laukumus.

Putekļu veidošanās novēršana

Putekļu daudzums, kas rodas no mēslošanas līdzekļiem, ir atkarīgs no vairākām fizikālajām īpašībām, piemēram, daļiņu stipruma un formas, produkta apstrādes veida un izmantotās pārklājuma sistēmas.

Termālās ciklēšanas novēršana

Normālos apstākļos visi uz amonija nitrāta bāzētie mēslošanas līdzekļi ir stabili. Kad tos uzglabā tiešā saules gaismā, var rasties temperatūras svārstības. Tās var likt gatavajiem produktiem uzbriest un fiziski sabrukt.

Produkta sabrukuma pakāpe ir lielāka, ja tas ir nepietiekami stabilizējies un / vai tam ir augsts ūdens saturs. Dažādās stabilu kristālu formās var parādīties amnija nitrāts; šīs formas var pāriet viena otrā, šo procesu papildinot arī apjoma izmaiņām. Produkta izmaiņas, pastāvot 32 ° C temperatūrai, rezultējas blīvuma maiņā un var izraisīt produkta sadalīšanos, ja tas tiek sildīts vai dzesēts, pastāvot šādai temperatūrai. 

AN 33.5 un daži citi produkti ar augstu amonija nitrāta īpatsvaru satur stabilizatorus, kas samazina termālo ciklēšanu. Tomēr ilgstošas uzglabāšanas periodā arī šie produkti var pasliktināties, ja ir termalajai ciklēšanai labvēlīgi nosacījumi. 

Vienmēr sekojiet klimatiskajiem apstākļiem, it īpaši, ja produkti tiek uzglabāti kaudzē.

Kondensāta rašanās novēršana

Karsta un mitra klimata apstākļos gaiss var atbrīvot aptuveni 10-15 gramus ūdens / m3 nakts laikā. Tas nozīmē, ka neliela noliktava - 1 000 Mt (30x20x10) - var uzņemt aptuveni 90 l / dienā jeb 1260 l divās nedēļās. 

Ir svarīgi ūdeni novadīt ēkas ārpusē. Jaunajos projektos temperatūras svārstību mazināšanai tiek izmantoti jumtu siltināšanas materiāli. Vienmēr apklājiet produktus!