Kā ietekmēt cietes saturu un kvalitāti

Kartupeļi ir viens no nozīmīgākajiem cietes avotiem Pasaulē. Pareiza šķirņu izvēle ir ļoti būtiska un kartupeļu bumbuļi ar cietes saturu, kas lielāks par 13%, ir daudz pieprasīti, piemēram, Vācijā. Jo augstāks cietes saturs bumbuļos, jo mazāki zudumi.

Augu mēslošana un cietes saturs kartupeļos

Gan slāpeklis, gan fosfors ietekmē cietes saturu kartupeļu bumbuļos.

Slāpeklis

Slāpeklis ir svarīgs barības elements, kas nodrošina spēcīgu lapotnes augšanu, tomēr mērenā klimata apstākļos, lietojot slāpekļa mēslojumu pēc kartupeļu ziedēšanas, tas pagarina veģetācijas periodu, paildzina bumbuļu nobriešanu un samazina cietes saturu, tādējādi mazinot pārstrādes kartupeļu kvalitāti.

Slāpekļa ietekme uz cietes saturu

Šie dati liecina, ka pārmērīgi vēlu lietots slāpekļa mēslojums samazina cietes saturu.

Fosfors

Fosfora mēslojuma lietošana ietekmē cietes saturu. Palielinot fosfora saturu bumbuļos, palielinās cietes saturs un želatinēšanās temperatūra samazinās.

Fosfors un cietes viskozitāte

Šie dati, kas iegūti Dānijā, parāda attiecību starp fosfora saturu bumbuļos un cietes kvalitāti, ko mēra ar cietes viskozitāti.