Sēra trūkums pasliktinās no

  • Skābas augsnes
  • Vieglas, smilšainas augsnes (izskalošanās)
  • Zems organisko vielu līmenis
  • Vāji aerētas augsnes (mitras augsnes)
  • Teritorijas ar zemu rūpnieciskā piesārņojuma līmeni

Sērs ir nozīmīgs priekš

  • Veselīgas, zaļas lapas
  • Vienmērīga ražas nobriešana
  • Labība efektīvāk izmanto slāpekli
  • Augstāks graudu proteīna saturs