Vara trūkums pasliktinās no

  • Organiskas augsnes
  • Kaļķainas augsnes
  • Smilšainas augsnes
  • Meliorēts tīrums
  • Liela slāpekļa daudzuma izmantošana

Varš ir nozīmīgs priekš

  • Palielināta ražība (graudu skaits vārpā)
  • Augstāka graudu kvalitāte