Molibdēna trūkums pasliktinās no

  • Skābas augsnes
  • Zems pH līmenis
  • Zems organisko vielu līmenis augsnē

Molibdēns ir nozīmīgs priekš

  • Efektīvai slāpekļa un fosfora vielmaiņas uzlabošanai
  • Uz graudaugiem neliela ietekme