Miežu lapotnes saglabāšana

Lai sasniegtu augstu miežu ražu ja tiem ir izveidojusies pareiza lapotnes struktūra, būtiski ir saglabāt zaļo lapotni līdz pat galīgajam graudu veidošanās posmam, lai uztvertu maksimāli daudz gaismas un pārvērstu to ražā.

 

Slāpeklis tieši ietekmē hlorofila saturu lapās

Mijiedarbība starp slāpekļa piegādi un karoglapas N%.png

Slāpeklis, kālijs un magnijs ir īpaši svarīgi barības elementi zaļās lapotnes saglabāšanai.

Korelācija starp lapu hlorofila saturu un Yara N  testera mērījumiem.png

 

Korelācija starp lapu slāpekļa saturu un Yara N testera mērījumiem2.png

Hlorofils ir ar slāpekli un magniju bagāta olbaltumviela, kas augam piešķir tā zaļo krāsu un ir galvenais nosacījums efektīvai fotosintēzei. Ir pierādīts, ka pastāv sakarība starp hlorofila saturu lapās un slāpekli, kas apliecina, ka, pieaugot slāpekļa saturam lapās, palielinās hlorofila daudzums.

 

Magnijs palīdz ilgāk saglabāt lapotnes zaļumu

Magnijs ir centrālais hlorofila atoms, kas ir saistīts ar četriem slāpekļa atomiem. Tādēļ arī magnija daudzumam ir būtiska nozīme zaļās lapotnes saglabāšanā.

Chlorophyll molecule

 

Kālijs uztur salmu stingrību un samazina veldrēšanos

Tāpat kā nodrošināt auga lapotnes zaļumu, svarīgi ir arī panākt, ka saglabājas auga struktūra un arhitektūra, tādējādi uzlabojot auga spēju uztvert gaismu un pārvērst to ražā. Turklāt, ja slāpeklis veido lielākas šūnas, tas nozīmē, ka augā ir vairāk ūdens, kam ir nepieciešams vairāk kālija. Kālijam ir ļoti nozīmīga loma šūnu tvirtuma un izturības saglabāšanā, kā arī barības vielu apritē augā. Nepietiekama nodrošināšana ar kāliju var izraisīt priekšlaicīgu vīšanu un lapotnes veldrēšanos. Kālija trūkuma dēļ stiebri kļūst trausli un palielinās veldrēšanās un lūšanas risks, kas ievērojami mazina gan ražas apjomu, gan kvalitāti.

Atrodiet Yara padomu par visiem miežu mēslošanas jautājumiem