Kā palielināt miežu lapu un dzinumu skaitu?

Lapu un dzinumu skaits nosaka lapotnes izmēru un vārpas galīgo blīvumu ražas novākšanas laikā.

Šis vārpas blīvums būs atkarīgs no kopējā iegūto dzinumu skaita un no tā, cik daudzi ir auglīgi un izdzīvo. Kaut arī visas barības vielas ir nozīmīgas augšanai un attīstībai, vissvarīgākie makroelementi agrīnai dīgšanai, lapu augšanai un dīgstu izdzīvošanai ir slāpeklis, fosfors un sērs. Lai palielinātu lapu un dzinumu skaitu, vissvarīgākie mikroelementi ir mangāns un cinks.

Miežiem ir ļoti svarīgi sasniegt pareizu dīgstu populāciju, jo tiem vārpās ir ierobežots iespējamo graudu skaits, salīdzinājumā ar kviešiem, kam ir lielāka iespēja to kompensēt ar graudu/vārpiņu (2–5) skaitu. Jāatzīmē arī, ka miežiem pirmo un otro dzinumu raža ir ļoti līdzīga. Tāpēc, ja ir zema populācija, ražu var palielināt, veicinot papildu cerošanu. Tā ir atšķirība no kviešiem un rudziem.

Divrindu miežiem ir mazāks vārpu svars, tāpēc ir nepieciešams lielāks vārpu blīvums nekā sešrindu miežiem, lai sasniegtu tādu pašu ražu. Divrindu miežiem ir nepieciešami lielāki sējas daudzumi un veiksmīga cerošana, ko veicina slāpekļa mēslojuma lietošana (piem., 700–800 vārpas/m2 salīdzinājumā ar 550–600 vārpām/m2 auglīgās augsnēs ar pietiekamu ūdens apgādi). Daudzrindu šķirnēm mērķim jābūt trim vārpām uz augu, bet divrindu vasaras šķirnēm – divām vārpām uz augu. Dīgšanas laikā un pēc ziedēšanas jānodrošina atbilstoša mēslojuma piegāde, jo ir svarīgi mazināt ziediņu zudumus, lai veidotos graudi divrindu šķirnēm.

Slāpeklis visvairāk ietekmē lapu un dzinumu skaitu

Slāpeklis ir vissvarīgākais barošanas avots augstu ražu sasniegšanai. Parasti 4% augu biomasas ir slāpeklis, ja ir atbilstoša piegāde, tā rezultātā veidojas vairāk lapu, tās ir lielākas un rodas vairāk dzinumu.

Vidējais lapu skaits uz miežu galvenā stiebra.png

Atbilstoša slāpekļa piegāde attīstības laikā radīs vairāk lapu uz miežu galvenajiem stiebriem.

Lapu parādīšanās ātrums (dienas,lapa) miežiem uz galvenā stiebra.png

Katra lapa attīstās ātrāk un slāpekļa trūkums mazinās aizmetņu veidošanos, tā rezultātā būs mazāks galīgais potenciālo vārpiņu (graudu aizmetņu) skaits.

Karoglapas parādīšanās laiks miežiem (dienas kopš sējas).png

Ir svarīgi arī atzīmēt, ka, lietojot piemērotus slāpekļa daudzumus lapotnes attīstībai, fizioloģiskā attīstība netiks ietekmēta. Šim attīstības laikam bieži ir raksturīga karoglapas parādīšanās.

Izmantotā slāpekļa daudzumi un attiecīgā laika izvēle var ietekmēt izveidojušos dzinumu/ceru izdzīvošanu. Ja dzinumu skaits ir mazāks nekā optimālais, lielāka slāpekļa daudzuma lietošana sezonas sākumā (Zadokss, 25–30) palielinās dzinumu un attiecīgi galīgo vārpu skaitu. Šo manipulāciju ar augiem nevajadzētu lietot, ja augu populācija ir optimāla, jo tā var izraisīt pārmērīgu lapu un dzinumu augšanu un veldrēšanos. Ja dzinumu skaits ir optimāls, sākumā ir jālieto mazāki daudzumi.

Audzējot vasaras miežus, laiks lapu un dzinumu veidošanai ir ļoti ierobežots, tāpēc ir ļoti svarīgi slāpekli pievadīt agri un lielos daudzumos, lai sasniegtu nepieciešamo agrīnās augšanas ātrumu un dzinumu skaitu.

Ir arī laba korelācija starp izveidojušos dzinumu skaitu un sakņu masu. Parasti liels dzinumu skaits veido lielu sakņu masu, kas augam uzlabo barības vielu uzņemšanu un izturību pret sausumu.

Mikroelementu trūkumi ietekmē augu galīgo skaitu

Mikroelementu trūkums var ievērojami ietekmēt agrīno lapu un dzinumu attīstību un ar to saistīto galīgo augu skaitu. Mangāns un cinks ir divi svarīgi mikroelementi, kas ietekmē ražas komponentu attīstību, piemēram, vārpu skaita un graudu izmēra pieaugumu, kā rezultātā palielinās galīgā novāktā raža.

Nobriedušu miežu augu skaits pēc lapu mēslošanas ar mangānu.png

Citi augu apsaimniekošanas paņēmieni, kas ietekmē lapu un dzinumu skaitu

Attīstījušos dzinumu skaitu ietekmē:

  • šķirnes izvēle/miežu veids – šķirnes atšķiras ar cerošanas spēju un attīstības ātrumu;
  • sējas datums – agra sēja palielina auga ceru skaitu;
  • sējas dziļums – dziļāka sēja var mazināt ceru skaitu;
  • iesēto sēklu daudzums – liels sēklu daudzums rada vairāk galveno dzinumu un mazāk ceru;
  • augsnes/sējas vietas apstākļi – slikta sējas vieta un liels sēklu blīvums palēnina agrīno ceru attīstību;
  • kaitēkļu, piemēram, gliemežu, apkarošana;
  • augsnes nodrošinājums ar barības vielām – auglīga augsne (ar augstu slāpekļa saturu) palielina ceru skaitu;
  • sējas vietas apstrāde ar slāpekli rudenī.

Vispārīgi mazinot sēklu skaitu un sējot agrāk, augi vairāk ceros un galīgais dzinumu skaits būs atkarīgs no ceru skaita, kas izdzīvos līdz vārpu veidošanai. Dzinumu skaitu un dzīvotspēju var ietekmēt:

  • rudens un ziemas laikapstākļi – auksts laiks palēnina lapu un ceru veidošanos;
  • augu augšanas regulatoru izmantošana – augu augšanas regulatorus var izmantot, lai mazinātu galotņu dominanci, palielinot izdzīvojušo ceru skaitu.

Atrodiet Yara padomu par visiem miežu mēslošanas jautājumiem