Kā paaugstināt miežu ražu ar pareizu mēslošanu?

Augstas ražas veidojas, sasniedzot pareizu vārpu skaitu, uzturot veselīgu, zaļu lapotni, palielinot graudu skaitu vārpā un graudu izmērus.

Lai palīdzētu pārvaldīt visas šīs daļas, ir nepieciešama sabalansēta augu barošanas programma, kurā ir iekļauti visi makro- un mikroelementi.

Galīgās graudu ražas rādītāji veidojas no trim daļām, no tām visatbilstošākā ir vidējais graudu svars. Ražas atšķirības dažādās vietās un sezonās pamatā ir saistītas ar graudu skaita, nevis graudu izmēra atšķirībām. Pastāv cieša saikne starp graudu skaitu no m2 (vārpas/m2 x graudi/vārpā) un ražu, bet sakarība starp vidējo graudu svaru un ražu ir vāji izteikta. 

Makroelementu uzņemšana ziemas miežiem

Relatīvā barības vielu uzņemšana miežiem atkarībā no auga.png

Slāpeklis un kālijs ir barības vielas, kas ir nepieciešamas vislielākajā daudzumā, lai uzturētu augstu miežu ražu.

Vidējais slāpekļa, fosfora un kālija saturs ziemas miežos dažādām ražām (86% sausnas).pngVidējais slāpekļa, fosfora un kālija saturs ziemas miežos dažādām ražām2 (86% sausnas).png

Fosfora un sēra nepieciešamība ir līdzīga. Vislielākais pieprasījums pēc visiem makroelementiem ir straujās augšanas laikā pavasarī.

Sekundāro un mikroelementu uzņemšana ziemas miežiem

Sabalansēta augu barošanas stratēģija ir svarīga, un tajā ir jāiekļauj sekundārie elementi un mikroelementi, kas ir nozīmīgi augstu ražu sasniegšanai. Tāpat kā makroelementu, arī mikroelementu vislielākais pieprasījums ir straujās augšanas periodos

Sekundāro barības vielu un mikroelementu saturs vienā tonnā ievākto miežu graudu.png

Pārejoši trūkumi var rasties, ja augsnes apstākļi (piem., aukstums, mitrums, sausums) nelabvēlīgi ietekmē barības vielu pieejamību. Ir svarīgi zināt barības vielu saturu produkcijas tonnā un to var izmantot kopā ar ražas līmeņiem barības vielu apsaimniekošanas plāna pamatā.

Vasaras miežu raža ir par apmēram 20% mazāka nekā ziemas miežu raža. Vasaras mieži 30–35% ogļhidrātu saņem no karoglapas un stiebra, 25–45% no vārpas un 20–45% no pārējām auga daļām.

Atrodiet Yara padomu par visiem miežu mēslošanas jautājumiem