Graudu skaita palielināšana miežu vārpās

Graudu skaits katrā vārpā ir atkarīgs no auglīgo vārpiņu skaita uz vārpas centrālā stiebra.

Katra miežu vārpiņa satur tikai vienu ziediņu, bet katra kviešu vārpiņa satur divus līdz piecus auglīgus ziediņus. Divrindu miežiem vārpiņas ir sakārtotas pa trim. Tomēr auglīgs ir tikai centrālās vārpiņas ziediņš. Sešu rindu miežiem visās trijās vārpiņās ziedi ir auglīgi.

Augu apsaimniekošana un īpaši mēslošana var būtiski ietekmēt graudu skaitu vārpā un vārpu skaitu uz m2. Tas viss kopā ietekmē graudu skaitu no m2. Graudu skaits no m2 un graudu izmēri nosaka kopējo saglabāšanās spēju graudu veidošanās laikā. Ziemas miežu raža ir visciešāk saistīta ar graudu skaitu, tāpēc laikā pieņemti apsaimniekošanas lēmumi attiecībā uz optimālu ceru veidošanos un to izdzīvošanu ir īpaši svarīgi.

Graudu skaits pats par sevi ir lielums, kas ir atkarīgs no auglīgo dzinumu daudzuma uz laukuma vienības, kā arī no graudu skaita no viena auga. Tādēļ audzētājam ir jāapsver tādu barības vielu lietošana, kam var būt ietekme uz graudu skaitu vārpā, un pamatā šīs vielas ir slāpeklis, kālijs, varš, cinks, bors un mangāns.

Slāpeklis ietekmē graudu skaitu

By using the nitrogen to create the correct leaf canopy and therefore final grain site numbers, the result is more grains / ear at harvest.

Izveidoto graudu skaits miežiem galvenā stiebra vārpā.png

 

Varš un cinks ietekmē graudu skaitu vienā vārpā

Gan varam, gan cinkam ir liela nozīme tam, cik izveidosies graudi vienā miežu vārpā.

Vara ietekme uz miežu graudiem,vārpiņām.png

 

Cinka ietekme uz miežu graudiem,vārpiņām.png

 

Mangāna trūkums izraisa graudu skaita mazināšanos vārpā

Mangāna ietekme uz miežu graudiem,vārpiņām.png

 

 

Bors ietekmē ziedputekšņu dzīvotspēju, tādējādi arī graudu skaitu vārpā

Dokumentāri ir pierādīts, ka bors ietekmē ziedputekšņu dzīvotspēju. Tādēļ tā trūkums var izraisīt graudu aizmetņu skaita mazināšanos vārpiņā. Bora ietekmes novērošanai lieto graudu aizmetņu indeksa mērījumus, ko izsaka procentos. Mērķis ir sasniegt augstu graudu aizmetņu indeksu, jo tad vārpā būs vairāk graudu. Ar boru jārīkojas piesardzīgi, jo nepareizs lietošanas laiks un daudzums var izraisīt ražas mazināšanos sliktākas cerošanas dēļ.

Graudu izveidošanās indeksu (%) miežiem salīdzinājums augsnēs bez bora pievienošanas un augsnēs ar bora apstrādi.png

Šīs ļoti lielās atšķirības un iedarbība parāda bora kā augu barības elementa lielo nozīmi.

Bora lietošanas ietekme uz graudu izveidošanās indeksu (%) divrindu miežu smilts kultūraugiem.png

Atrodiet Yara padomu par visiem miežu mēslošanas jautājumiem