Kā palielināt bumbuļu skaitu no viena auga

Pareizi sabalansēts mēslojums ir ļoti būtisks, lai veicinātu lielāku bumbuļu skaitu. Izmēģinājumi apliecina, ka fosforam, kālijam un kalcijam ir ietekme uz bumbuļu skaitu.

Bumbuļu skaits, ko veido viens kartupeļa augs, ir ļoti atkarīgs no izmantotās agrotehnikas un attiecīgās šķirnes potenciāla. Ja būs radīti apstākļi, lai aizmestos liels skaits bumbuļu no hektāra, tad pastāv liela iespēja, ka bumbuļu izmērs būs mazs - tie būs ideāli piemēroti konservēšanai, salātiem un izmantojami kā sēklas kartupeļi. Relatīvi mazāks bumbuļu skaits nodrošina mazāku konkurenci uz platības vienību un ļauj optimāli izmantot auga enerģiju un resursus liela izmēra bumbuļu veidošanai, kas būtu piemēroti svaigam patēriņam un pārstrādei.

Fosfors

Pietiekama fosfora pieejamība bumbuļu veidošanās laikā ir būtiska, lai nodrošinātu maksimālu bumbuļu aizmešanos, jo īpaši, ja ir nepieciešams palielināt bumbuļu skaitu atsevišķām šķirnēm, vai, piemēram , tirgus pieprasa daudz, bet neliela izmēra bumbuļus (iespējams, sēklas ražošanai).

Velsā veiktais pētījums apliecina fosfora ietekmi uz bumbuļu skaita palielināšanu un kopējo ražu.

Kamēr kartupeļi ļoti atsaucīgi pret fosfora mēslojumu, ekonomiski optimālo fosfora devu ir ļoti grūti noteikt. Optimāla fosfora deva var būt atkarīga no augsnes veida un augsnes analīžu rezultātiem. Vietās, kur ir ierobežota fosfora uzņemšana no augsnes, lietojot fosforu kā ārpussakņu mēslojumu, iespējams panākt ļoti ātru iedarbību.

Pētījums, kas veikts Skotijā, parāda fosfora kā ārpussakņu mēslojuma lietošanas efektivitāti un pozitīvo ietekmi uz kopējo bumbuļu skaitu.

Lietojot fosfora mēslojumu uz lapām tieši pirms bumbuļu aizmešanās, tiek palielināts kopējais bumbuļu skaits.

Tā kā fosfors augsnē ir salīdzinoši nekustīgs elements, ir ļoti svarīgi, lai fosforu saturošs mēslojums tiktu novietots pēc iespējas tuvāk pašam sēklas bumbulim. Mēslojums, kas novietots zem bumbuļa stādīšanas brīdī, tiek daudz efektīvāk izmantots, nekā tas, kas izkliedēts, it īpaši augsnēs, kur pastāv liela fosfora bloķēšanas iespēja.

Šis attēls parāda augsnes pH ietekmi uz fosfora pieejamību, jo sārmainās augsnēs fosfors saistās ar kalciju un izskalojas, savukārt skābās augsnēs tas saistās ar dzelzi un alumīniju un kļūst augiem neizmantojams.

Kālijs

Kālijs var ietekmēt aizmetušos bumbuļu skaitu, un ļoti svarīga ir arī izvēlētā kālija mēslojuma forma.

Pētījums, kas veikts Anglijā, parāda kālija mēslojuma veida ietekmi uz kopējā bumbuļu skaita palielināšanu.

Šie Indijā veikto izmēģinājumu rezultāti atspoguļo ražas pieaugumu no kālija mēslojuma lietošanas. Iespējams arī redzēt ražas pieaugumu, kādu dod kālija sulfāta (SOP) lietošana salīdzinājumā ar kālija hlorīda (MOP) lietošanu.

Kalcijs

Kalcija mēslojuma lietošana var samazināt bumbuļu skaitu un tas var būt svarīgi gadījumos, kad vēlami lieli bumbuļi – frī un čipsu ražošanai

Šis izmēģinājums parāda, ka, lietojot kalcija nitrātu, iepējams iegūt mazāku bumbuļu skaitu, kopējai no auga iegūtajai ražai saglabājoties.

Kā audzētājs, veicot agrotehniskos pasākumus, var ietekmēt bumbuļu skaitu

Audzētājs bumbuļu skaitu var ietekmēt:

  • izvēloties atbilstošu šķirni;
  • samazinot faktorus, kas ietekmē augšanu bumbuļu aizmešanās laikā (t.i. sausums, augsnes sablīvēšanās);
  • veicot laistīšanu, lai nodrošinātu maksimāli labus augšanas apstākļus;
  • izmantojot atbilstoša fizioloģikā vecuma sēklas materiālu, kas veidos attiecīgi nepieciešamo dzinumu skaitu no sēklas bumbuļa;
  • Izvēloties attiecīgu stādīšanas attālumu, lai nodrošinātu optimālu stublāju skaitu no platības vienības
  • Lietojot atbilstošus augu aizsardzības līdzekļus – tādus kā herbicīdi un insekticīdi - lai nodrošinātu netraucētu kartupeļu augšanu un attīstību