Sēra trūkums pasliktinās no

  • Skābas augsnes
  • Vieglas, smilšainas augsnes (izskalošanās)
  • Zems organisko vielu līmenis
  • Vāji aerētas augsnes (mitras augsnes)
  • Teritorijas ar zemu rūpnieciskā piesārņojuma līmeni

Sērs ir nozīmīgs priekš

  • Rapsis labāk attīstās
  • Ziemā mazāk augu iet bojā
  • Labāka ziedēšana
  • Vienmērīgāka nobriešana
  • Lielāka raža un eļļas līmenis sēklās