Mangāna trūkums pasliktinās no

  • Organiskas augsnes
  • Smilšainas augsnes
  • Augsts pH līmenis
  • Auksti, slapji periodi
  • Vieglas augsnes

Mangāns ir nozīmīgs priekš

  • Rapsis labāk attīstās un mazāk augu ziemā iet bojā
  • Palielina barības vielu līmeni rapsī - tiek sekmēta labāka ataugšana pavasarī
  • Uzlabota ziedēšana un vienmērīgāka nobriešana
  • Palielina sēklu ražu un eļļas līmeni sēklās