Veselība, vide un drošība

„Yara” ievēro visstingrākos principus un noteikumus attiecībā uz veselību, vidi un drošumu. Lai novērstu jebkādus negadījumus, uzņēmuma galvenā prioritāte un pūliņi ir koncentrēti tieši uz drošību.

Tā kā mūsu nākotnes vīzija ir būt nozares veidotājam, esam izstrādājuši ambiciozu politiku, kas iezīmē labāko praksi un sniegumu, uz ko virzīties veselības, vides un drošības, kā arī produktu pārvaldības, kvalitātes un atbildības jomā.

Mūsu apņemšanās attīstību balstīt uz trim pamatjomām – pārtika, resursi un vide – nodrošina kompānijai stratēģisku darbības virzienu, kas vērsts uz vides aizsardzību. Šī apņemšanās iezīmē kompānijas Yara centienus sasniegt augstus darbības rezultātus, kā arī veidu, kā mēs iesaistāmies partnerattiecībās un dažādās iniciatīvās politiskā ietvara ietekmēšanai, nozares standartu definēšanai un jomas kopējai attīstīšanai.

Lasiet vairāk par Veselību, Vidi un Drošību mūsu Korporatīvajā mājaslapā (angliski).