Mūsu produktu pārvaldības pieeja

Produktu pārvaldības principi vada kompānijas Yara darbības caur visu produktu piegādes ķēdi. Produktu pārvaldība nodrošina sistemātisku pieeju mūsu produktu uzraudzībai, kvalitātes kontrolei un tirdzniecībai.

Tā garantē, ka visā produktu dzīvesciklā tiek nodrošināta atbilstoša uzraudzība - no produktu attīstīšanas procesa sākumposma un izejmateriālu iegādes līdz pat ražošanai, uzglabāšanai, distribūcijai, tirdzniecībai, piegādei patērētājiem un lietošanai.

Yara pastāvīgi meklē veidus, kā uzlabot tās produktu kvalitāti, paplašināt izmantošanu un pilnveidot ražošanas procesus, novēršot atkritumu apjoma pieaugumu un maksimizējot ražošanas efektivitāti – tādējādi tiek risinātas modernās lauksaimniecības aktuālās problēmas.

Nozares iniciatīva

Yara ir apņēmusies ievērot produktu pārvaldības principus, ko ir izstrādājuši Eiropas Mēslojuma ražotāji. Šie principi ietver plašu dažādu darbību veikšanai definēto standartu virkni, un attiecībā uz to atbilstību Yara tiek regulāri auditēta – to dara neatkarīgs ārpakalpojumu sniedzējs. Yara kā aktīva Starptautiskās Mēslojuma nozares asociācijas biedre ir arī iesaistījusies dažādu standartu izstrādē neEiropas organizācijām.

Dažādi ķēdes posmi

Eiropas Mēslojuma ražotāju apvienības biedram ir godprātīgi jāievēro ne tikai iepriekš minētie standarti, bet arī ilgtspējīgas lauksaimniecības principi, solot ražot un tirgum piedāvāt tikai drošus produktus, kā arī vadīt rūpnīcas, kas darbojas pēc labākās prakses paraugiem. Tas nozīmē, ka ir pastāvīgi jāuzrauga mēslojuma glabāšana un izplatīšana, un jāstrādā tā, lai garantētu drošu un videi draudzīgu ražošanu un produkcijas izmantošanu. Produktu pārvaldības programma aptver veselu mēslojuma dzīvesciklu – no izejvielu iegādes līdz pat produkcijas ražošanai, pakošanai, transportēšanai, uzglabāšanai un izmantošanai saimniecībās.