Yara 4 punktu garantija

Yara garantē
izkliedes kvalitāti, produktu izsekojamību un precīzu mēslošanas līdzekļu saturu, mazākas CO2 emisijas dabā, minerālmēslu ražošanas procesā, kā arī drošu mēslošanas līdzekļu pārvadāšanu un uzglabāšanu. Šie punkti pozitīvi ietekmēs jebkuras saimniecības rentabilitāti un ilgtspēju turpmākajā lauksaimnieciskajā ražošanā.

Yara_Co2_logo_Balt_orig_RGB.png

Garantija attiecas uz visiem granulētajiem minerālmēsliem, kas ir pieejami Yara preču sortimentā. Mūsu garantija zemu siltumnīcefekta gāzu emisijai ietver visus produktus, ko Yara ražo un pārdod Latvijā, neatkarīgi no to lietošanas mērķa.

 

 

Ko ietver četru punktu garantija?

Tā ietver šos četrus punktus- izkliede, saturs, vide un drošība, nodrošinot to, ka individuālā lauksaimniecība var apmierināt pieaugošās prasības pārtikas ražošanai un lauksaimnieciskajai darbībai gan tagad, gan nākotnē.

1. Izkliede- optimāla izkliede pat 36 m platumā

Viens no galvenajiem garantijas punktiem ir nodrošināt Jums kā lauksaimniekam labāku rentabilitāti, izmantojot vislabākos iespējamos mēslošanas līdzekļus. Augstas fizikālās kvalitātes mēslojums ir viegli izkaisāms lielās platībās, tā mazinot izdevumus uz ietaupītā darbalaika un citu izmaksu rēķina.

Vienmērīga minerālmēslu izkliedēšana paaugstina ienesīgumu, jo augi labāk un vienmērīgāk saņem mēslojumu. Katra no vienāda izmēra granulām satur visas norādītās barības vielas, kas nodrošina vienmērīgu daudzumu barības vielu izkaisīšanu visā nepieciešamajā platībā. Vienmērīga kaisīšana nozīmē:

  • paaugstinātu ražību;
  • vienmērīgu augšanu;
  • uzlabotu augu attīstību;
  • zemākas kulšanas (novākšanas) izmaksas.

Vairāk par izkliedi

 

2. Saturs- precīza formulācija un atbilstība norādītajam uz maisa

Izmantojot Yara mēslošanas līdzekļus, Jūs varat būt pārliecināti, ka tas vienmēr saturēs deklarēto barības elementu saturu, kā arī norādīto daudzumu, kas norādīts uz iepakojuma. Yara nepārtraukti uzrauga saturu un svaru gan ražošanā, gan iepakošanā. Visi Yara mēslošanas līdzekļi tiek kopīgi granulēti, kas nozīmē, ka katra deklarētā barības viela ir atrodama katrā mēslojuma granulā. Tādā veidā lauksaimniekam vienmēr tiek nodrošināts vienmērīgs barības vielu sadalījums visās lauka daļās.

Vairāk par produktu saturu 

 

3. Vide - klimatam un videi draudzīgākais mēslojums

Vienmērīga minerālmēslu izkliede rada ieguvumu videi, jo barības vielu uzņemšana ir efektīvāka. Mazinās dažādu barības vielu daudzuma palielināšanās iespēja apkārtēja vidē.

Izmantojot Yara minerālmēslus, Jūs garantējat iespējami zemu oglekļa pēdu no komerciālā mēslojuma Jūsu laukos un deklarēto kadmija saturu, kas ir 45 reizes zemāks par ES robežvērtībām. Tajā pašā laikā ar Yara atbalsta rīkiem, piemēram, Yara N-Sensors. Yara N-Testeris, YaraIrix, kas visi balstās uz Yara plašajiem testa datiem un zināšanām par mēslojumu, Jūs varat nodrošināt vislabāko iespējamo  slāpekļa izmantošanu. 

Vairāk par vidi

 

4. Drošība - laba mēslojuma drošība

Izvēloties Yara mēslojumu, varat būt pārliecināti, ka produkti, lietošanas ieteikumi un daudzie atbalsta rīki ir izstrādāti, lai nodrošinātu optimālu ražošanas rentabilitāti vislabākajos vides un vietējos Latvijas apstākļos. Ja nu gadījumā Yara mēslošanas līdzekļu izmantošanā rodas problēmas, Yara pārstāvniecība Latvijā ir šeit, lai Jums palīdzētu to risināšanā. 

Vairāk par drošību