Yara 4 punktu garantija

Yara 4 punktu garantija ietver četrus minerālmēslu ražošanas, kvalitātes, lietošanas un vides parametrus, kas visi ir vienlīdz nozīmīgi minerālmēslu gala lietotājam.

Garantija attiecas uz visiem granulētajiem minerālmēsliem, kas ir pieejami Yara preču sortimentā. Mūsu garantija zemu siltumnīcefekta gāzu emisijai ietver visus produktus, ko Yara ražo un pārdod Latvijā, neatkarīgi no to lietošanas mērķa.

Uzziniet vairāk par katru no šiem punktiem, noklikšķinot uz tiem

Paaugstināts ienesīgums

Viens no mērķiem ir garantēt audzētājiem paaugstinātu ienesīgumu, ko nodrošina augstas kvalitātes mēslojuma izmantošana. Augstas fizikālās kvalitātes mēslojums ir viegli izkaisāms lielās platībās, tā mazinot izdevumus uz ietaupītā darbalaika un citu izmaksu rēķina.

Vienmērīga minerālmēslu izkliedēšana paaugstina ienesīgumu, jo augi labāk un vienmērīgāk saņem mēslojumu. Katra no vienāda izmēra granulām satur visas norādītās barības vielas, kas nodrošina vienmērīgu daudzumu barības vielu izkaisīšanu visā nepieciešamajā platībā. Vienmērīga kaisīšana nozīmē:

  • paaugstinātu ražību;
  • vienmērīgu augšanu;
  • uzlabotu augu attīstību;
  • zemākas kulšanas (novākšanas) izmaksas.

Vides ieguvumi

Vienmērīga minerālmēslu izkliede rada ieguvumu videi, jo barības vielu uzņemšana ir efektīvāka. Mazinās dažādu barības vielu daudzuma palielināšanās iespēja apkārtēja vidē.

Garantija iekļauj arī citus ieguvumus videi, turklāt, vadoties pēc Yara rekomendācijām, Jūs allaž varat būt pārliecināti, ka saņemsiet kvalitatīvus mēslošanas ieteikumus visbiežāk sastopamajām kultūrām. Mēs gan konsultējam, gan iesakām palīglīdzekļus, piemēram, Yara N-Sensor un Yara N-Tester, kas ir paredzēti, lai nodrošinātu labāko, iespējami ekonomiskāko, augu mēslošanu, vienlaikus cenšoties panākt izlīdzinātu ražošanu ilgtermiņā, t. i., ilgtspējīgu lauksaimniecību.

Sociālekonomiskais un vides aspekts ir būtiski faktori, kuru dēļ Yara jau daudzus gadus nepārtraukti investē inovācijās, uzlabojot ražotnes. Kompānijas Yara ražotnes tiek atzītas par vienām no labākajām ražotnēm pasaulē siltumnīcefekta gāzu emisijas, darba vides, drošības u. c. jomās. Siltumnīcefekta gāzu emisijas ir samazinātas uz pusi, tādēļ mēs sniedzam garantiju visiem produktiem, ko Yara ražo un realizē. Garantija paredz, ka siltumnīcefekta gāzu emisija ir zemāka par 3,6 kg CO2 ekvivalenta uz kg slāpekļa. Produkti tādējādi atbilst Eiropas prasībām attiecībā uz klimata sertificēšanu pārtikas ražošanā.

Noregulē izkliedētāju pareizi

Mēs varam jums piedāvāt minerālmēslojumu ar augstu un pastāvīgu kvalitāti. Bet, lai pilnībā varētu izmantot visas priekšrocības, ir svarīgi, lai kaisītājs būtu labā stāvoklī, un ne mazāk svarīgi ir to pareizi noregulēt. Kaisītāju testu rezultāti ir aplūkojami ražotāju interneta mājaslapās.

Uzticamība

Yara Eiropā saražo lielu daudzumu minerālmēslojuma, tas ir, aptuveni 550 000 tonnu gadā. Retos gadījumos tirgū nonāk kvalitātes standartiem neatbilstošs mēslojums. Ja rodas pretenzijas, lūdzam vērsties pie jūsu izplatītāja. Kompānijai Yara ar tās izplatītājiem ir izstrādāta kārtība, kā ātri un vienkārši risināt šo problēmu.

Ar Yara četru punktu garantiju mēs koncentrējamies uz kvalitāti. Turklāt garantija mūs motivē turpmākiem mūsu ražotā mēslojuma kvalitātes uzlabojumiem. Mēs ceram, ka jūs, kuri nodarbojas ar augu audzēšanu, jūtaties droši, iegādājoties un lietojot mūsu produktus.

Citi Yara rīki un pakalpojumi

Yara TankmixIT

Yara TankmixIT

TankmixIT ir lauksaimnieciska viedtālruņu aplikācija, kas piedāvā vadlīnijas tam, kā jaukt YaraVita mēslošanas līdzekļus ar partneru izsmidzināmajiem līdzekļiem.
Yara CheckIT

Yara CheckIT

Yara CheckIT ir lauksaimnieciska viedtālruņu lietotne, kas lauksaimniekiem piedāvā augu fotogrāfiju bibliotēku, tādējādi ļaujot vienkārši un ātri identificēt iespējamos barības vielu trūkumus augam.
YaraIrix

YaraIrix- lietotne N vajadzības noteikšanai ziemas kviešos

YaraIrix ir lietotne, kas ļauj izmērīt ziemas kviešu slāpekļa prasības dažādos augšanas posmos.
Izkliedēšanas tabulas

Izkliedēšanas tabulas

Vienmērīga mēslojuma izkliedēšana nodrošina efektīvu augu barības vielu uzņemšanu un mazina zudumu iespēju.
Izkliedētāja testa kastes

Izkliedētāja testa kastes

Priekšnoteikums labākai augu augšanai ir vienmērīga mēslojuma - barības vielu - izkaisīšana vēlamajā kaisīšanas platumā.
Yara Megalab

Yara Megalab

Megalab ir internetā bāzēta, droša sistēma, kas piedāvā lauksaimnieciskās analīzes interpretāciju un biometrisko datu pakalpojumus.
Yara N-Sensor

N-Sensors- uz traktora uzstādāms tālvadības sensors N vajadzības noteikšanai

N-Sensors ir uz traktora uzstādāma ierīce, kas lauksaimniekam ļauj izmērīt auga prasības pēc slāpekļa, traktoram braucot pa lauku, kā arī attiecīgi piemērot mēslojuma daudzumu.
Yara N-Tester

Yara N-Testeris

Kompānijas Yara radītais N-Testeris ir ar roku vadāma ierīce, kas ļauj veikt ātrus un vienkāršus mērījumus augiem to augšanas laikā, dodot iespēju precīzi apmierināt auga prasības pēc slāpekļa.
Tankmix

Tankmix

Tankmix™ ir tiešsaistes pakalpojums, kas sniedz vadlīnijas YaraVita mēslošanas līdzekļu jaukšanai ar daudziem citiem augu aizsardzības produktiem.