Yara Megalab

Megalab ir internetā bāzēta, droša sistēma, kas piedāvā lauksaimnieciskās analīzes interpretāciju un biometrisko datu pakalpojumus.

Šī sistēma tika izveidota 1990.gadā un spēj darboties 365 dienas gadā, 24 stundas diennaktī, izstrādājot produktu lietošanas rekomendācijas kompānijas Yara klientiem, kas sūta informāciju no savu kultūraugu laukiem visā pasaulē.

Tagad Megalab darbojas caur partneru laboratoriju tīklu, apstrādājot datus no dažādām vietām visā pasaulē. Eiropa, Ziemeļu un Dienvidamerika, Austrālija, Dienvidāfrika un Tālie Austrumi – visās šajās pasaules malās tiek saņemta informācija no Megalab sistēmas.

Megalab nodrošina:

  • ātrus un precīzus rezultātus e-pastā vai citur globālajā tīmeklī
  • pilnīgus pārskatus par auga uztura statusu
  • augu barošanas programmu rekomendācijas, kas pielāgotas konkrētā kultūrauga īpašajām vajadzībām
  • stiprākas attiecības starp kompāniju Yara, pircēju un audzētāju

Analīžu interpretācija – visam pamatā

Veiksmīga augu menedžmenta pamatā ir zināšanas par ikvienu faktoru, kas potenciāli varētu ierobežot ražu. Vai tas būtu barības vielu trūkums vai pārpalikums, īstā balansa panākšana ir atkarīga no barības vielu līmeņa mērījumiem auga audos un augsnē vēl pirms mēslojuma lietošanas.

Augsnes analīzes ir uz tālākām darbībām vērsts instruments, kas sniedz priekšzināšanas par augsnes barības vielu līmeņiem, kā arī citiem faktoriem, kas ir jāņem vērā, pirms tiek veiktas darbības pH līmeņa maiņai, KAK vai kaļķošanas vajadzību apmierināšanai. Ja analīžu rezultātā tiek konstatēts, ka barības vielu līmeņi ir sasnieguši ekstremālas robežas, tad, lai novērstu situāciju, kad kādas barības vielas lietošana īpaši augstā līmenī var traucēt kādas citas uzņemšanu, visticamāk, būs jāveic izmaiņas kompānijas Yara augu barības vielu programmā. Augu veselīgai izaugsmei ir nepieciešams balanss.

Auga audu analīze ir reaktīvs instruments, kas atspoguļo auga pašreizējo uztura statusu un sniedz norādes atveseļojošu darbību veikšanai. Pētāmie audi tiek ņemti no lapām, kāta, augļiem un augļaizmetņiem.

Plašāka izmantošana

Analīžu veikšana ir efektīvs veids, kas ļauj izdarīt secinājumus par nepieciešamo barības vielu daudzumu, novēršot to pārāk lielu lietošanu un tādējādi saudzējot vidi, kā arī panākot ekonomisko izdevīgumu audzētājam. Precīza barības vielu daudzuma lietošana īstajā laikā nodrošina labas ražas, neskatoties uz to, ka to lietošanas daudzums vai biežums samazinās. Šāda pieeja arī tiek uzskatīta par labu veidu, kā nodrošināt ilgstošu klientu lojalitāti pret kompāniju Yara. Turklāt ir valstis, kuru normatīvajā bāzē ir iestrādāta prasība veikt apstrādājamās zemes un tajās audzējamo kultūru analīzes, pirms notiek jebkāda to papildu apstrāde ar barības vielām– mērķis šādai prasībai ir rūpes par apkārtējo vidi.

Pirmo reizi lietojat Megalab?

  • vaicājiet padomu vietējam kompānijas Yara izplatītājam vai pārstāvim
  • savāciet viendabīgus sava kultūrauga vai apstrādājamās augsnes paraugus
  • nodrošiniet pilnīgus datus, kas tiek prasīti par ikvienu analizējamo paraugu un pēc tam nosūtiet tos tur, kur norādīts
  • saņemiet rezultātus, izmantojot globālo tīmekli, vai arī caur savu vietējo Yara izplatītāju

 

Lapu paraugu ņemšanas pamācība

Citi Yara rīki un pakalpojumi

Yara N-Sensor

N-Sensors- uz traktora uzstādāms tālvadības sensors N vajadzības noteikšanai

N-Sensors ir uz traktora uzstādāma ierīce, kas lauksaimniekam ļauj izmērīt auga prasības pēc slāpekļa, traktoram braucot pa lauku, kā arī attiecīgi piemērot mēslojuma daudzumu.
Yara N-Tester BT

Yara N-Testeris BT

Yara N-Testeris BT ir jaunākais N-Testera modelis. To var savienot ar Atfarm mobilo lietotni, izmantojot Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju. Ar N-Testera palīdzību var izmērīt hlorofila saturu graudaugu lapās vēlākās augšanas stadijās. No izmērītās vērtības...
Yara TankmixIT

Yara TankmixIT

TankmixIT ir lauksaimnieciska viedtālruņu aplikācija, kas piedāvā vadlīnijas tam, kā jaukt YaraVita mēslošanas līdzekļus ar partneru izsmidzināmajiem līdzekļiem.
Yara CheckIT

Yara CheckIT

Yara CheckIT ir lauksaimnieciska viedtālruņu lietotne, kas lauksaimniekiem piedāvā augu fotogrāfiju bibliotēku, tādējādi ļaujot vienkārši un ātri identificēt iespējamos barības vielu trūkumus augam.
YaraIrix

YaraIrix- lietotne N vajadzības noteikšanai ziemas kviešos

YaraIrix ir lietotne, kas ļauj izmērīt ziemas kviešu slāpekļa prasības dažādos augšanas posmos.
Izkliedēšanas tabulas

Izkliedēšanas tabulas

Vienmērīga mēslojuma izkliedēšana nodrošina efektīvu augu barības vielu uzņemšanu un mazina zudumu iespēju.
Izkliedētāja testa kastes

Izkliedētāja testa kastes

Priekšnoteikums labākai augu augšanai ir vienmērīga mēslojuma - barības vielu - izkaisīšana vēlamajā kaisīšanas platumā.
Tankmix

Tankmix

Tankmix™ ir tiešsaistes pakalpojums, kas sniedz vadlīnijas YaraVita mēslošanas līdzekļu jaukšanai ar daudziem citiem augu aizsardzības produktiem.

4 punktu garantija

4 punktu garantija

Yara 4 punktu garantija ietver četrus minerālmēslu ražošanas, kvalitātes, lietošanas un vides parametrus, kas visi ir vienlīdz nozīmīgi minerālmēslu gala lietotājam. 
Garantija attiecas uz visiem granulētajiem minerālmēsliem, kas ir pieejami Yara preču sortimentā. Mūsu garantija zemu siltumnīcefekta gāzu emisijai ietver visus produktus, ko Yara ražo un pārdod Latvijā, neatkarīgi no to lietošanas mērķa.

Vairāk informācijas