Kviešu mēslošanas laika izvēle

Izvēlēties pareizu augu barības vielu lietošanas laiku ir svarīgi, lai sasniegtu pēc iespējas augstāku barības vielu izmantošanas efektivitāti,vienlaikus samazinot to lietošanas radīto negatīvo ietekmi uz vidi un sasniedzot vislielāko ražas pieaugumu.

Mēslojuma lietošanas laiks ir jāsaskaņo ar augu prasībām to attīstības laikā. Maksimālā nepieciešamība augiem pēc barības vielām ir intensīvās augšanas un attīstības periodā, kad svarīgi ir makroelementi (slāpeklis, fosfors, kālijs) un sekundārie elementi (magnijs, kalcijs un sērs), kas nepieciešami lielākā daudzumā.

Tomēr vienlaikus, lai arī mazākā daudzumā, ir nepieciešami mikroelementi, kuru deficīts var negatīvi ietekmēt ražu. Lietojot barības vielas augiem nepiemērotā laikā, var rasties zaudējumi, ko izraisa izskalošanās vai aizskalošana vai izgarošana.

Mēslošanas līdzekļu pielietošanas laiki ziemas kviešiem dažādās auga attīstības stadijās

Stumbra pagarināšana

ā kā augi sāk augt pavasarī (6-7 mēnešus pēc sējas), attīstoties biomasai, rodas ikdienišķs pieprasījums pēc barības vielām. Parādās augstas prasības pēc slāpekļa, fosfora, kālija un sēra un, lai tās apmierinātu, ir jāliek lietā dažādas augu barošanas metodes. 

Straujā augšana un attīstība prasa arī lielāku mikroelementu devu uzņemšanu. Var rasties īslaicīgi šo elementu iztrūkumi, kas būtu jānovērš ar mikroelementu nodrošināšanu uz auga lapotnes (YaraVita produkti).

Augšanas periodā būtu jālieto mangāns, cinks, varš un magnijs.

Graudu veidošanās

Ražas veidošanās fāzē, kad grauds ir aizmeties un briest, ir nepieciešama veselīga un zaļa lapotne, kas turpinātu graudiem to attīstības procesā piegādāt fotosintēzes  produktus.

Barības vielu lietošana var tikt veikta, lai maksimāli palielinātu aizmetušos graudu skaitu, kas turpinās attīstīties. 

Graudam nobriestot, ir jāsaglabā vajadzīgais slāpekļa līmenis lapās, tāpat, lai gūtu maksimālo iespējamo ražu, būtu jālieto fosfors un tādas barības vielas kā magnijs un bors.

Mēslošanas līdzekļu pielietošanas laiki vasaras kviešiem dažādās auga attīstības stadijās

Dīgšana / cerošana

Vasaras kviešiem ir daudz īsāka augšanas sezona, turklāt tiem ir ierobežota lapotnes attīstības un dzinumu izveides fāze. Vasaras kviesis izveido līdz 8 vai 9 lapām un 3 līdz 4 asnus, pirms pāriet stumbra pagarināšanas fāzē.

Līdz ar to agra auga barošana ir ļoti būtiska, lai iespējami uzlabotu agrīnās izaugsmes rādītājus un veidotos zemsedze gaismas pārtveršanai.

Slāpeklis, fosfors, kālijs un sērs, ja tiks lietoti pirmo mēnesi pēc sējas, radīs veselīgu un spēcīgu augu populāciju. Šīs barības vielas var tikt iestrādātas augsnē, vai arī izkaisītas sējas laikā.

Stumbra pagarināšana

Pavasarī radušais pieprasījums pēc barības vielām paaugstināsies, attīstoties biomasai.

Būs augstas prasības pēc slāpekļa, fosfora, kālija un sēra un, lai tās apmierinātu, būtu jāizmanto papildu augu barošanas metodes. Pie straujas izaugsmes var būt novērojams īslaicīgs mikroelementu trūkums, tāpēc būtu jāapsver to lietošana šajā fāzē.

Graudu veidošanās 

Ražas veidošanās fāzē, kad graudi ir aizmetušies un nobrieduši, ir vajadzīga veselīga un zaļa lapotne, kas turpinās izveidojušos graudus nodrošināt ar fotosintēzes produktiem.

Barības vielu lietošana var maksimāli palielināt aizmetušos un nobriedušo graudu skaitu vārpā.

Graudu briešanas laikā ir jāsaglabā slāpekļa līmenis lapās, turklāt, lai gūtu iespējami lielāku ražu, būtu jāizvērtē fosfora un tādu barības vielu kā magnijs un bors nodrošināšana papildus.

Vasaras kviešu augšanas sezona svārstās no 90 līdz 120 dienām, kas ir krietni mazāk, nekā ziemas kviešiem, kam tā ilgst no 190 līdz pat 210 dienām.