Kopsavilkums par kviešu barības vielām

Ikvienam kultūraugam vajag 13 minerālvielas, lai augtu un attīstītos. Augu mēslošanas plānam ir jābūt veidotam tā, lai nodrošinātu augam visus nepieciešamos barības elementus optimālai augšanai.

Pat tad, ja trūkst tikai vienas pašas barības vielas, ar to pietiek, lai raža samazinātos. Tas nenozīmē, ka vienmēr jālieto visas 13 minerālvielas, bet gan – ka jāveic pareiza diganostikas instrumentu - augsnes un/vai auga audu analīzes - izmantošana, lai saprastu, kuras no šīm 13 minerālvielām ir ražu ietekmējošā izmantojamības līmenī. To var ilustrēt ar Justa Lībliga minimuma likumu, jeb mucas palīdzību.

Viena no iespējām, kā saglabāt augsnes barības vielu saturu, ir aprēķināt barības vielu iznesi ar ražu un nodrošināt, ka šīs barības vielas nonāk atpakaļ augsnē rotācijas ciklā. Tabula ir ceļvedis makroelementu uzņemšanai kviešiem, bet precīzākus rezultātus iespējams iegūt, veicot faktiskās ražas laboratoriskās analīzes.