Mūsu agronomi ir šeit, lai palīdzētu!

Ievadiet informāciju par savu saimniecību, lai mūsu agronomi varētu ar Jums sazināties, un sniegtu konsultācijas slāpekļa izmantošanas efektivitātes palielināšanai Jūsu saimniecībā!

Kāda ir Jūsu nodarbošanās?
Kultūraugs, kas tiek audzēts vislielākajā platībā
Kuri uz slāpekli balstīti risinājumi Jūs interesē visvairāk?
Vai Jūs lietojat Yara mēslošanas līdzekļus?
Kuru/s? (Atzīmējiet to, kuru lietojat/esat lietojuši))