Deklarācija par piekrišanu personas datu apstrādei


Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir aprakstīts, kā Jūsu personas dati tiek apstrādāti un aizsargāti, kad Jūs piekrītat saņemt pielāgotu elektronisko mārketingu no Yara International ASA, Drammensveien 131, 0277 Oslo, Norvēģija ("mēs" vai "mums"). Piemēram, šāds mārketings var ietvert agronomiskās un komerciālās konsultācijas, biļetenus, aptaujas, kampaņas un ielūgumus, kā arī informāciju par dažādiem pasākumiem. Piekrītot no mums saņemt elektronisko mārketingu, Jūs apstiprināt, ka esat informēts par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un ka Jūs piekrītat, ka apstrādājam Jūsu personas datus nolūkos, kas tālāk aprakstīti šajā paziņojumā par konfidencialitāti.

1.  Kas ir atbildīgs par Jūsu datu apstrādi?

Vietējā Yara kompānija ir Jūsu sniegto personas datu kontrolieris, un ir atbildīga par šo datu apstrādi saskaņā ar vietējiem datu aizsardzības tiesību aktiem, ieviešot ES Datu aizsardzības direktīvu 95/46 / EK un ir saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (GDPR) no tās piemērošanas dienas.

2.  Kā un kāpēc mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Mēs iegūstam Jūsu personas datus, kad Jūs aizpildāt kādu no reģistrācijas formām, kuru saņemat no mums, vai nu elektroniski, vai tiekoties klātienē. Personas dati, kurus mēs iegūstam, ir Jūsu vārds, uzvārds, adrese, e-pasts, mobilā tālruņa numurs, Jūsu pārstāvētā uzņēmuma lauksaimniecībā izmantojamās zemes daudzums kā arī informācija par apsētajām platībā un kultūraugu veidiem.

Mēs apkopojam šos datus, lai nosūtītu Jums piemērotus mārketinga, agronomiskos un komerciālos padomus, veiktu datu analīzi, izsūtītu biļetenus par kampaņām un ielūgumus uz dažādiem pasākumiem kā izstādēm, apmācībām, semināriem un vebināriem. Juridiskais pamats, uz kuru mēs balstāmies, lai apstrādātu Jūsu personas datus šim nolūkam, ir Jūsu piekrišana. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar Yara, rakstot uz privacy.global@yara.com.

Dažreiz mūsu juridiskais pamats datu apstrādei ir tāds, ka tas ir nepieciešams mērķiem, kas saistīti ar mūsu likumīgo interesi par tirdzniecību un profila veidošanu par mūsu klientiem, lai pielāgotu savus piedāvājumus un pakalpojumus viņu vajadzībām, ja vien tas ir saskaņā ar klienta tiesībām un interesēm un datu aizsardzības noteikumiem. Šajā sakarā mēs apstrādājam informāciju par klienta pirkumu vēsturi un vēlmēm, lai varētu labāk izprast klienta problēmas un vajadzības. Jums ir tiesības iebilst pret šādu apstrādi, ievērojot aprakstīto 4. sadaļā.

Gadījumos, kad mēs ar Jums noslēdzam līgumu par produktu vai pakalpojumu pārdošanu, mūsu juridiskais pamats datu apstrādei ir tāds, ka tas ir nepieciešams, lai būtu iespējams ātrāk sastādīt ar Jums noslēdzamo līgumu vai veiktu pasākumus pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Ar Jūsu personas datiem, mēs dalīsimies tikai ar mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic uzdevumus vai strādā mūsu vārdā, ievērojot mūsu sniegtās instrukcijas, balstoties  uz konfidencialitātes politikā norādītajiem mērķiem un rīkojoties saskaņā ar attiecīgo datu apstrādes līgumu. Ja būs nepieciešams, mēs varam nodot Jūsu personas datus ar citām Yara pārstāvniecībām un mūsu rūpīgi atlasītajiem sadarbības partneriem tiktāl, ciktāl tas vajadzīgs, lai sniegtu Jums pakalpojumu, kuru Jūs pieprasījāt, vai arī Jūs piekrītat šādai informācijas atklāšanai nolūkos, kas noteikti šajā piekrišanā.

3.  Cik ilgi Jūsu personas dati tiks uzglabāti?

Mēs uzglabājam Jūsu personas datus sākot no reģistrācijas brīža, līdz pat 2 gadiem, ja ir zudis komerciālais kontakts un saziņas trūkums, ja vien likumā nav noteikts, ka šos datus nepieciešams uzglabāt ilgāk. Pēc tam Jūsu personas dati tiek dzēsti vai anonimizēti.

4.  Jūsu tiesības

Jums ir tiesības jebkurā laikā (bez maksas reizi gadā), piekļūt saviem personīgajiem datiem, kurus mēs par Jums esam reģistrējuši, sazinoties ar mums rakstot uz privacy.global@yara.com. Ja konstatējat, ka personas dati, kas ir mūsu rīcībā, ir nepareizi, neprecīzi vai neatbilstoši, Jūs varat pieprasīt, lai neprecizitātes tiktu novērstas vai arī lai Jūsu personas dati no mūsu datu bāzes tiktu dzēsti. Tāpat Jums ir arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu un/vai iebilst pret profilēšanu, sazinoties ar mums, rakstot uz  privacy.global@yara.com.

Lai mēs būtu pārliecināti, ka mēs dodam piekļuvi datiem pareizai personai, mums ir nepieciešams piekļuves pieprasījumu saņemt no Jums parakstītu rakastiskā formā pa pastu, vai arī kā citādi varēt pārbaudīt pieprasītāja identitāti.

5.  Kur mēs glabājam personas datus

Mēs glabājam Jūsu personas datus ES/EEZ robežās, un mēs sadarbojamies ar ārpakalpojumu sniedzēju, kas reģistrēts ASV, lai apstrādātu Jūsu datus mūsu vārdā. Šādas kooperācijas juridiskais pamats ir saistošie korporatīvie noteikumi un EU-US Privacy Shield. Pārsūtot Jūsu personas datus no viena Yara meitasuzņēmuma uz citu, juridiskais pamats šādai pārsūtīšanai ir Yara saistošie korporatīvie noteikumi.  

Skatīt Yara klientu, piegādātāju un sadarbības partneru datu privātuma direktīva publisko versiju.

6.  Informācijas drošība

Mēs esam ieviesuši atbilstošus tehniskos un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no zaudējumiem, ļaunprātīgas izmantošanas vai izmaiņām. Mēs ierobežojam piekļuvi personas datiem darbiniekiem, kuriem ir tikai komerciāli nolūki.

7.   Izmaiņas šajā Deklarācijā par piekrišanu

Par jebkādām izmaiņām šajā deklarācijā, kas var būt būtiskas un ietekmēt Jūsu tiesības, pirms to veikšanas, mēs Jūs informēsim pa e-pastu vai kādā citā iespējamā veidā. Ja pēc šo izmaiņu veikšanas, Jūs vairs nevēlaties būt reģistrēts mūsu datu bāzē, Jums jebkurā laikā ir iespēja savu piekrišanu atsaukt, rakstot uz privacy.global@yara.com.

8.  Informācija par datu kontrolieri

Yara International ASA

Datu konfidencialitātes vadītājs

Drammensveien 131, 0277 Oslo, Norvēģija

Org.nr. 986 228 608

E-pasts: dataprivacy@yara.com

Tālr .: +47 24 15 70 00

Šis konfidencialitātes paziņojums pēdējoreiz atjaunināts:04.02.2018