4 punktu garantija- Vide

Vai esat nobažījies par siltumnīcefekta gāzu emisijām, ko rada mēslošanas līdzekļu lietošana? Mēs esam veikuši lielus pasākumus, lai samazinātu mūsu oglekļa pēdas nospiedumu un palīdzētu lauksaimniecības nozarei visā Pasaulē rīkoties tāpat.

Samazināts oglekļa pēdas nospiedums

Oglekļa pēdas deklarācija dokumentē mūsu progresu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanā no mūsu darbības. Mēs piedāvājam pārbaudītus, slāpekli saturošus mēslošanas līdzekļus ar zemu oglekļa saturu, pateicoties katalizatoru tehnoloģijai, kuru esam izstrādājuši un uzstādījuši mūsu slāpekļskābes rūpnīcās. Tas ievērojami samazina slāpekļa skābes (N2O) - spēcīgas siltumnīcefekta gāzes (SEG) - emisijas, kas rodas slāpekļskābes ražošanā. Apvienojot mūsu zema oglekļa satura mēslojumu ar labāko lauksaimniecības praksi, augkopības radīto oglekļa pēdu var ievērojami samazināt, saglabājot ražu.

Wave3_GreenhouseGass_90%lessN2OFromProduction_lv_lv.png

Aprēķinot mūsu produktu oglekļa pēdas nospiedumu, mēs iekļaujam visas emisijas ar globālās sasilšanas potenciālu, kas saistītas ar to ražošanu; no izejvielu ražošanas un enerģijas izmantošanas līdz galaproduktam un glabāšanai ražošanas vietās. Mēs izmantojam nozares standarta metodiku, ko izstrādājusi organizācija "Fertilizers Europe", lai aprēķinātu katra produkta pēdas lielumu atsevišķās pozīcijās. Mūsu aprēķinus regulāri pārbauda neatkarīga trešā puse, DNV GL.

LV Compaign Splitted Pictures11-1.pngLV Compaign Splitted Pictures11-2.png

 

Yara rīcība oglekļa pēdas nospieduma mazināšanā

  • Yara ir samazinājusi slāpekli saturošu mēslojuma ražošanas oglekļa pēdas nospiedumu par līdz pat 40%. N efektivitātes uzlabošana mēslošanas līdzekļu izmantošanas laikā  var to samazināt vēl vairāk.
  • Yara ir izstrādājusi progresīvas mēslošanas līdzekļu ražošanas tehnoloģijas, kurās N2O izmeši ir samazināti par līdz pat 90%. Mēs esam dalījušies tehnoloģijā ar savas nozares pārstāvjiem un tagad tā ir daļa no “Labākās pieejamās metodes” (BAT) mēslošanas līdzekļu ražošanā, kā tas ir noteikts Eiropas Savienībā.
  • Vidējais izmešu daudzums, izmantojot AN (amonija nitrāts) mēslošanas līdzekli, ir 5,1 kg COuz kg iestrādātā N. Tas ir saistīts ar N2O zudumiem, ko izraisa denitrifikācija un iztvaikošana augsnē. Tā kā N2O rada lielu ietekmi uz vidi, tā zudumi ir vērā ņemams apsvērums.

 

Zems kadmija saturs

Visi YaraMila produkti (t. i., mūsu NPK produkti) satur ne vairāk kā 12 mg kadmija uz kilogramu fosfora. Maksimālais ierobežojums izplatīšanai Latvijā ir 100 mg uz kilogramu fosfora. P un PK produkti nav iekļauti kadmija garantijā. Visus N un NK produktus var uzskatīt par brīviem no kadmija. 

 

Efektīva, tīra ražošana

Yara nepārtraukti veic vides un vadības sistēmas uzlabojumus. Mūsu iekārtas tiek regulāri pārbaudītas, lai pārliecinātos par veselības, vides un drošības prasību izpildīšanu. 

 

Videi draudzīga pareiza lietošana

Ieteikumi par mēslojumu optimālu lietošanas laiku un precīzās lauksaimniecības rīkiem, piemēram, Yara N-Sensors un Yara N-Testeris, kā arī jaunākā Yara aplikācija Yara Irix, nodrošina, ka kultūraugu audzēšana ir ne tikai ekonomiska, bet arī videi draudzīga.

 

Izlietotā iepakojuma nodošanas kārtība

Viss izlietotais iepakojums ir utilizējams saskaņā ar Latvijas valsts likumdošanu.

Garantija attiecas uz visiem granulētajiem minerālmēsliem, kas ir pieejami Yara preču sortimentā. Mūsu garantija zemu siltumnīcefekta gāzu emisijai ietver visus produktus, ko Yara ražo un pārdod Latvijā, neatkarīgi no to lietošanas mērķa.

Citi Yara rīki un pakalpojumi

Yara N-Sensor

N-Sensors- uz traktora uzstādāms tālvadības sensors N vajadzības noteikšanai

N-Sensors ir uz traktora uzstādāma ierīce, kas lauksaimniekam ļauj izmērīt auga prasības pēc slāpekļa, traktoram braucot pa lauku, kā arī attiecīgi piemērot mēslojuma daudzumu.
Yara N-Tester BT

Yara N-Testeris BT

Yara N-Testeris BT ir jaunākais N-Testera modelis. To var savienot ar Atfarm mobilo lietotni, izmantojot Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju. Ar N-Testera palīdzību var izmērīt hlorofila saturu graudaugu lapās vēlākās augšanas stadijās. No izmērītās vērtības...
Yara TankmixIT

Yara TankmixIT

TankmixIT ir lauksaimnieciska viedtālruņu aplikācija, kas piedāvā vadlīnijas tam, kā jaukt YaraVita mēslošanas līdzekļus ar partneru izsmidzināmajiem līdzekļiem.
Yara CheckIT

Yara CheckIT

Yara CheckIT ir lauksaimnieciska viedtālruņu lietotne, kas lauksaimniekiem piedāvā augu fotogrāfiju bibliotēku, tādējādi ļaujot vienkārši un ātri identificēt iespējamos barības vielu trūkumus augam.
YaraIrix

YaraIrix- lietotne N vajadzības noteikšanai ziemas kviešos

YaraIrix ir lietotne, kas ļauj izmērīt ziemas kviešu slāpekļa prasības dažādos augšanas posmos.
Izkliedēšanas tabulas

Izkliedēšanas tabulas

Vienmērīga mēslojuma izkliedēšana nodrošina efektīvu augu barības vielu uzņemšanu un mazina zudumu iespēju.
Izkliedētāja testa kastes

Izkliedētāja testa kastes

Priekšnoteikums labākai augu augšanai ir vienmērīga mēslojuma - barības vielu - izkaisīšana vēlamajā kaisīšanas platumā.
Tankmix

Tankmix

Tankmix™ ir tiešsaistes pakalpojums, kas sniedz vadlīnijas YaraVita mēslošanas līdzekļu jaukšanai ar daudziem citiem augu aizsardzības produktiem.