Kā kviešiem saglabāt zaļu lapotni

Lai sasniegtu augstas kviešu ražas, svarīgi ir izveidot pareizu lapotnes struktūru un saglabāt to zaļu līdz pat graudu briešanas periodam – tas nepieciešams, lai labība uzņemtu pēc iespējas vairāk saules gaismas un to pārvērstu ražā.

Augu mēslošana un zaļā lapotne

Slāpeklis, kālijs un magnijs ir īpaši svarīgi zaļas lapotnes saglabāšanai. Hlorofils ir ar slāpekli un magniju bagātas olbaltumvielas, kas nodrošina augam zaļo krāsu un ir galvenais elements efektīvai fotosintēzei.

Slāpekļa ietekme uz zaļās lapotnes veidošanos

Attiecība starp hlorofila saturu lapās un slāpekli ir labi pierādīta - slāpekļa devas palielināšana palielina arī hlorofila saturu lapās.

Slāpekļa līmeņa saglabāšana lapās saskaņā ar Cadoka skaitli 65 sniedz optimālu ražu.

Sēra un magnija ietekme

Magnijs ir galvenā hlorofila sastāvdaļa, kas saistīta ar četrām slāpekļa molekulām. Tāpēc arī magnija līmenis ir svarīgs, lai augiem saglabātu zaļu lapotni.

Kālija ietekme

Kālijam ir ļoti svarīga loma šūnu stingrības un izturības saglabāšanā, kā arī barības vielu kustības augā nodrošināšanā.

Nepietiekams kālija nodrošinājums var novest pie priekšlaicīgas augu vīšanas un sakrišanas veldrē. Salmi, kam trūkst kālija, ir daudz trauslāki un ar lielāku risku sakrist veldrē, kas potenciāli var samazināt ražu un kvalitāti. Augu prasības pēc kālija ir daudz lielākas, nekā pēc citiem barības elementiem, jo īpaši pavasarī. Laika posmā no cerošanas sākuma līdz cerošanas beigām kvieši uzņem aptuveni 7.7 kg K20 / dienā. Lietojot kālija mēslojumu, būtu jānodrošina tāda deva, kas apmierina auga pieprasījumu.