Graudu tilpummasas palielināšana

Graudu tilpummasu mēra kg/hektolitrā, un tā norāda uz graudu blīvumu. To galvenokārt nosaka šķirņu ģenētiskās īpašības, bet nepareiza augu mēslošana to var samazināt.

Augu mēslošana un graudu tilpummasa

Daudzi graudu tirgi pieprasa kviešu graudus ar minimālo tilpummasu, jo tādi var tikt izmantoti pārstrādei. Piemēram, daži pārstrādātāji pieprasa minimālo vērtību 76kg/hl, kamēr atsevišķi lopbarības ražotāji prasa minimālo vērtību 72 kg/hl. Graudu tilpummasu galvenokārt nosaka šķirņu ģenētiskās īpašības, bet nepareiza augu mēslošana to var samazināt.

Slāpeklis

Slāpeklis, kas tiek lietots pārlieku lielās devās, var izsaukt augu veldrēšanos un tas var novest pie graudu dīgšanas vārpās, kā rezultātā samazinās graudu tilpummasa.

Dalīta slāpekļa mēslojuma lietošana optimālās devās visā laukā vienmērīgi nodrošinās viendabīgu augu attīstību.

Kālijs

Kālijs palielina kviešu salmu biezumu un izturību, tādējādi nodrošinot izturību pret veldri. Pavasarī lietots kālijs nodrošinās labu lapotnes struktūru, kam nebūs tendences veldrēties.