Samazināta audzēšanā radītā “oglekļa pēda”

Kaut arī mēslošanas līdzekļu izmantošana kviešu audzēšanā rada oglekļa emisijas, tās var ievērojami samazināt, rūpīgi un efektīvi izvēloties pareizos mēslošanas līdzekļus.

Carbon footprint of ammonium nitrate production

Kompānijā Yara valda uzskats - lai apmierinātu pieaugošā pasaules iedzīvotāju skaita prasības pēc pārtikas un enerģijas, ilgtspējīga lauksaimniecība turpinās pieprasīt minerālmēslu izejvielas, taču šiem produktiem ir jābūt ar zemu ”oglekļa pēdu” un arvien mazāku negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. 

Ieguldot līdzekļus ”labākās pieejamās tehnoloģijas” ieviešanā, kas samazina ”oglekļa pēdu”, kompānijas Yara ražotnes tiek ierindotas starp energoefektīvākajām visā pasaulē.

Patiesi, izstrādājot un ieviešot savu katalizatora tehnoloģiju, Yara ir samazinājusi NO2 emisijas no tās slāpekļskābes ražotnēm pat par 90%. Tas samazina mūsu ražoto nitrātus saturošo mēslošanas līdzekļu ”oglekļa pēdu” kopumā par 40%. 

Turklāt, palielinot slāpekļa izmantošanas efektivitāti, kas panākama ar atbilstoša slāpekli saturošā mēslošanas līdzekļa izvēli un lietošanu, audzētāji var samazināt zaudējumus, kas rodas mēslojuma izskalošanās vai iztvaikošanas dēļ un sekmēt oglekļa izmešu ietaupījumu vēl par 10-30%.

Tādējādi, mērķtiecīgi izvēloties un lietojot kompānijas Yara slāpekļa mēslojumu ar zemāku ”oglekļa pēdu”, ražotāji efektīvā veidā var uz pusi samazināt oglekļa emisijas caur to augu uztura programmu.