Molibdēna trūkums pasliktinās no

  • Skābas augsnes
  • Zems pH līmenis
  • Zems organisko vielu līmenis augsnē

Molibdēns ir nozīmīgs priekš

  • Iesaistīts slāpekļa vielmaiņas, pigmenta veidošanās un hlorofila sintēzes procesos
  • Uzlabo augu attīstību un ražas apjomus