Zaļas lapotnes saglabāšana auzām

Būtisks nosacījums augstas ražas gūšanā auzām, ja tām jau ir izveidojusies pareiza lapotnes struktūra, ir saglabāt zaļo lapotni līdz pat beidzamajam - graudu nobriešanas - periodam, uztverot maksimāli daudz saules gaismas un pārvēršot to ražā.

Auzām nepieciešamie barības elementi un zaļās lapotnes saglabāšana

Slāpeklis, kālijs un magnijs ir īpaši svarīgi elementi zaļās lapotnes saglabāšanai. Hlorofils ir ar slāpekli un magniju bagāta olbaltumviela, kas augam piešķirt tā zaļo krāsu un ir galvenais nosacījums efektīvai fotosintēzei. Ir pierādīts, ka pastāv tieša saistība starp hlorofila saturu lapās un slāpekli.

Augu mēslošana un auzu zaļās lapotnes attīstība

Tādi lauksaimnieciskie rīki kā N-Testeris, kas mēra hlorofila saturu lapās, šo saistību apliecina, un tiek izmantoti, lai novērtētu slāpekļa uzturvērtību augā.

Magnijs

Tā kā magnijs ir hlorofila centrālais atoms, tas ietekmē hlorofila veidošanos un tā daudzumu augā. Tāpat magnijs aktivizē fermentus un, gluži kā kālijs un kalcijs, darbojas kā auga osmotiskā potenciāla (sāls un ūdens balansa) regulators. Savukārt sāls un ūdens balanss ietekmē ūdens un barības vielu pārvietošanos augā, kā arī auga struktūru (vīšanu). 

Tikpat būtiski kā nodrošināt auga lapotnes zaļumu, ir arī panākt, ka tiek saglabāta auga struktūra un arhitektūra, tādējādi uzlabojot auga spēju uztvert gaismu un pārvērst to ražā.

Kālijs

Kālijam ir ļoti nozīmīga loma šūnu brieduma un izturības saglabāšanā, kā arī barības vielu pārvietošanās nodrošināšanā augā. Auga nepietiekama nodrošināšana ar kāliju var novest pie priekšlaicīgas vīšanas un lapu veldres.

Kālija ietekme uz graudu briešanu

Kālija deficīts palielina veldrē krišanas risku, kas ievērojami samazina gan ražas apjomu, gan kvalitāti. Kālija līmenis ietekmē atvārsnīšu atvēršanos un aizvēršanos; pietiekams nodrošinājums ar kāliju samazina ūdens zudumu no lapu virsmas un pasargā augu no vīšanas sausajos periodos.

Kālijs ir nepieciešams, lai palielinātu ziemojošo augu noturību pret salu, un tas ir viens no biežākajiem fermentu aktivatoriem. Tas piedalās vairāk nekā 60 fermentu darbībā. Atbilstošas kālija piegādes pagarina graudu briešanas periodu un palielina graudu masu. Auga pieprasījums pēc kālija ir augstāks nekā pēc jebkuras citas barības vielas, kas pamatā tiek uzņemta auga veģetatīvās augšanas laikā. Tāpēc kālija piegādes augam ir jāplāno tā, lai tās apmierinātu minētās vajadzības.