Auzu ražas palielināšana

Augstas auzu ražas ir gūstamas, pareizi sabalansējot graudu skaitu vārpā un vārpu skaitu noteiktā laukuma vienībā. Būtiski ir nodrošināt, ka ikviens grauds sasniedz savu optimālo izmēru un masu, kas iespējams,izvairoties no slimībām un nezālēm.

Auzu ražas mērķi un to veidojošie komponenti

Īsā veģetācijas periodā mērķis ir izaudzēt  aptuveni 500 augus/m2, bet klasiskā sezonā mērķis parasti ir 250-350 augi/m2.

Dzinumu blīvums ir atkarīgs no iesēto sēklu daudzuma, sēšanas dziļuma, asnu skaita veģetācijas perioda sākumā, kā arī beigās izdzīvojušo dzinumu skaita. Sēšanas dziļums ietekmē dzinumu blīvumu tādējādi, ka asnošana ir vājāka, ja sēklas ir pārāk dziļi augsnē. Vārpu blīvums ražas novākšanas brīdī ir atkarīgs no dzinumu skaita, kas radījuši auglīgas vārpas.

Auzu ražas mērķi un to veidojošie ražas kompenenti

Auzas ir īpaši jutīgas pret graudu izkrišanu, ko radījis sausums - tas izpaužas tukšās, baltās grauda vārpās. Lai izaudzētu auzas ar augstvērtīgiem graudiem, kas ir sasnieguši potenciāli labāko rezultātu un atbilst tirgus prasībām, nenovērtējama ir sabalansēta auga barošana, iekļaujot visas galvenās, kā arī mikro barības vielas.

 

Augu mēslošana un auzu raža

Auzas attīstās dažādās augsnēs, taču minerālās augsnes nodrošina visaugstāko ražas kvalitāti un apmēru. Minerālo mēslojumu saņēmumšām auzām ir plānāks apvalks salīdzinājumā ar tām, kas audzētas dabiskās augsnēs.

Slāpeklis, kas sezonas laikā radies no auglīgām, dabiskām augsnēm, bieži vien var izraisīt veldrē krišanu.  Auzu sakņu sistēma ir plaša un tā labi izmanto augsni, apliecinot augstu augsnē esošo barības vielu uzņemšanas efektivitāti. Tāpat kā citi graudaugi, arī auzas sniedz visaugstāko ražu, ja tās augušas auglīgā un labi kaļķotā augsnē, tomēr gadījumos, kad pH līmenis ir zems, auzas arī šādos apstākļos aug labāk par citiem graudaugiem.

Veģetācijas perioda sākumā - izveides fāzē - galvenās barības vielas ietekmē lapu attīstības ātrumu un izveidojušos dzinumu skaitu. Augam ieejot nostiprināšanās jeb auga būvniecības fāzē, par ko liecina stumbra pagarināšanās, tiek uzņemts liels daudzums barības vielu, kas nepieciešamas sausnas ražošanai. Visbeidzot, kad ar ziedēšanu sākas ražošanas fāze, graudu skaitam un vārpu pildījumam ar graudiem kalpojot par galveno rādītāju, būtiska ir laba auga nodrošināšana ar barības vielām. Tāpat augam ir jāsaņem nepieciešamais ūdens daudzums - tas ir svarīgs, lai nodrošinātu optimālu augšanu un attīstību. Visās trīs attīstības stadijās augam ir nepieciešamas gan mikro, gan makro barības vielas. Auzu mēslošanas programmai būtu jābalstās uz augsnes auglības izvērtējuma datiem.

Makroelementu uzņemšana auzām

Makroelementi, kas auzām nepieciešami visvairāk, ir slāpeklis un kālijs. Pieprasījums pēc fosfora ir līdzīgs, kā pēc sēra. Visaugstākais pieprasījums pēc makroelementiem ir pavasarī, straujas augšanas periodā.

Makroelementu uzņemšana auzām

 

Mikroelementu uzņemšana auzām 

Ļoti svarīga ir sabalansēta augu barošanas stratēģija - tai būtu jāaptver arī sekundārās barības vielas un mikroelementi, kas augiem ir nepieciešami augu ražu veidošanai.

Mikroelementu uzņemšana auzām