Noderīgi
aprīlis 11, 2023

Yara Megalab™ auga lapu analīžu kopsavilkums: 2022(2).gads

2022. gadā, sadarbībā ar Yara Megalab laboratoriju Poklingtonā (Anglija), esam analizējuši 258 augu lapu paraugus, no tiem 158 lapu paraugi bija ziemas kviešiem; 38 lapu paraugi - ziemas rapsim.


Visbūtiskākais auga barības elements ir tas, kurš ir trūkumā, jo tas limitēs ražas kvantitātes un kvalitātes potenciālu. Tomēr jāatceras, ka pamatbarības elementu trūkums ražu potenciāli ietekmēs vairāk kā mikroelementu deficīts. Līdz ar to ir jāsakārto  augsnes pamatprasības, tādas kā pH līmenis, P, K saturs augsnē, adekvāts N, S nodrošinājums veģetācijas laikā.  Tādejādi lapu analīzes ir labākais veids, kā izvērtēt barības lementu nodrošinājumu augā un veikt korekcijas mēslošanas stratēģijā sezonas laikā.

Ziemas kvieši

Barības elementu nodrošinājums lapās, AS 20 – 59, maijs – jūlijs, 2022

 

imagem52pj.png

2022.gadā nosūtīto ziemas kviešu paraugu analīžu rezultātos varam konstatēt, ka makroelementi aptuveni pusē no analizētajiem paraugiem bija nepietiekošā līmenī. Tas liek secināt, ka auga augšanas procesu norisei barības elementi netika nodrošināti tiem vajadzīgajā apjomā. Yara agronomi veicot gan lauku apskates saimniecībās, gan izvērtējot saimniecību izvēlēto mēslošanas startēģiju novēroja, ka daļā saimniecību tika samazinātas NPK devas vai pat tika ieviestas “NPK brīvdienas”. Līdz ar to šī izvēle izteikti atspoguļojās arī lapu analīžu rezultātos.

image7r05d.png

Avots: Yara

 

Yara izmēģinājumu rezultāti liecina par to, ka tikai uz N nodrošinājumu balstīta mēslošanas stratēģija ir pat līdz 40% neefektīvāka salīdzinājumā ar to startēģiju, kur izmanto pilnu makroelementu nodrošinājumu.

Yara produktu klāstā ir vairāki NPK+S saturoši produkti, kā piemēram YaraMila® NPK (S) 14-14-21(6),YaraMila® Raps NPK (S) 17-11-12 (10), balstīti uz augu vajadzību nodrošināšanu. Mēslošanas startēģija būtu jābalsta uz audzējamā kultūrauga vajadzībām un augsnes analīžu rezultātiem, kur varam redzēt, kāds ir barības elementu nodrošinājuma līmenis augsnē.

Konstatēts arī nepietiekošs P daudzums augu lapās, īpaši auga attīstības stadijās 20 - 29. Viena no startēģijām, lai nodrošinātu P, kurš ir mazkustīgs augsnē, ir lietot NPK dalītās devas rudenī un pavasarī, tādejādi nodrošinot svaigu un viegli pieejamu P devu auga augšanas sākumā. Kombinējot to ar ārpussakņu mēslojumu YaraVita KOMBIPHOS vai YaraVita ZEATREL. Nodrošinot arī P pieejamību auga virszemes daļās un stimulējot sakņu attīstību.

B nodrošinājums ir bijis viszemākajā līmenī, kas nozīmē, ka augs nevar pilnvērtīgi nodrošināt ziedputekšņu kvalitāti, tādejādi ietekmējot apputeksnēšanās procesu. Yara agronomi iesaka lietot YaraVita BORTRAC, deva 0.3 – 0.5 l/ha, lai nodrošinātu auga pamatvajadzību pēc B, īpaši akcentējot tā lietojumu cerošanas beigās - stiebrošanas sākumā un atkārtot, ja nepieciešams līdz karoglapas parādīšanās brīdim.

Vēl joprojām lielā daļā augu lapu paraugu redzam ziemas kviešiem būtisko mikroelementu trūkumu. Mūsu rekomendācija ir lietot ārpussakņu mēslojumu YaraVita GRAMITREL, deva 1.2 – 1.5 l/ha vai YaraVita CEREIS, deva 1.2 – 1.5 l/ha vai YaraVita MANCOZIN, deva 0.5 – 1 l/ha, nodrošinot ziemas kviešiem pamatvajadzību pēc Cu, Mn un Zn. Izvērtējot lapu analīzes vairāku gadu griezumā redzam, ka Cu, Zn un Mn nodrošinājumam jau ir jābūt iekļautam mēslošanas stratēģijā kā pamatelementam kopā ar T1 un T2 smidzinājumiem. Ja veicot lapu analīzes konstatējam kāda viena elementa trūkumu, tad iesakām lietot kādu no viena elementa produktiem - YaraVita STARPHOS CMZ, YaraVita COPTRAC , YaraVita MANTRAC, YaraVita ZINTRAC.

Īpaši ir jāizceļ arī auga nodrošinājums ar S, kas ļoti būtiski ietekmē N izmantošanos augā. Atceroties, ja nav lietots NS mēslojums un mēs uz lauka kultūraugos redzam vizuālas S trūkuma pazīmes, tajā gadījumā mēs vairs nevaram runāt par ražas potenciālu, bet gan jau par ražas zudumiem.

imageqsoe.png

Avots: Yara

 

YaraBela AXAN NS 27–4 vai YaraBela AXAN 27–5 nodrošina perfektu N:S attiecību graudaugu attīstībai. N pārvaldībai un N devas noteikšanai iesakam izmantot precīzās lauksaimniecības rīkus, ko piedāvā Yara: Yara N-Testeri,  Yara N-Sensoru vai Atfarm lietotni. 

Ziemas rapsis

Barības elementu nodrošinājums lapās, AS 30 – 69, maijs – jūlijs, 2022

image3rx9e.png

2022.gadā no makroelemetiem izteiktāk ir trūcis P, kuru diezgan bieži nenovērtē kā būtisku rapša attīstībai un papildus nodrošinājumu neiekļauj mēslošanas stratēģijā. Bet, ja mēs zinām faktus, ka lielākajā daļā Latvijas augšņu ir diezgan zems vai zems P nodrošinājums augsnē un to, ka P atbild par sakņu sistēmas attīstību, kur P ir būtisks īpaši auga attīstības sakumā, tad par P nodrošinājumu vajadzētu parūpēties tāpat kā par visu citu barības elementu nodrošinājumu. Arī ziemas rapša paraugos ir redzamas “NPK brīvdienu” sekas.

Kālija nodrošinājums lapās daļā paraugu bija ļoti zems, kas būtiski var ietekmēt auga spēju izturēt stresa apstākļus. Yara agronomi agri pavasarī rapša šejumos rekomendē lietot YaraMila NPK(S) 14-14-21(6).

Vērtējot rapsim būtiskos mikroelementus, secinām, ka B nodrošinājums ir labākā līmenī nekā citu gadu rezultātos, bet joprojām ir vērojams Mo trūkums. Yara rekomendē visefektīvāko produktu kombināciju ziemas rapša sējumiem, lai nodrošinātu visus rapsim būtiskos mikroelementus – YaraVita BRASSITREL PRO  vai YaraVita BRASSITREL BIO kopā ar YaraVita BORTRAC un YaraVita MOLYTRAC.

imagehzeg7.png

 

Yara Latvija atgādina: mēslošanas līdzekļus lietojiet tikai atzītas nepieciešamības gadījumā,izvērtējot auga un augsnes nepieciešamību pēc barības vielām konkrētajā attīstības periodā un pēc konsultācijas ar agronomu. 

Informāciju sagatavoja:

Sandra Mediņa - Tolmane, Yara Latvija tirdzniecības pārstāve - agronome©

 

Jautā ekspertam

Mūsu augu mēslošanas speciālisti ir gatavi jebkurā laikā atbildēt uz Jums interesējošajiem jautājumiem par Yara produktiem un mūsu piedāvātajiem risinājumiem augu mēslošanā.
Augu mēslošanas eksperti
Augu mēslošanas eksperti
Agnese Pinka
Agnese Pinka
Agronome - konsultante
Daiga Sergejeva
Daiga Sergejeva
Agronome - tirdzniecības pārstāve

Zemgale, Kurzeme, Vidzeme 

Sandra Mediņa - Tolmane
Sandra Mediņa - Tolmane
Agronome - tirdzniecības pārstāve

Latgale, Vidzeme