Kā lauksaimniekam saistība ar augsni ir lielāka nekā lielākajai daļai cilvēku un tāda ir arī Jūsu iespēja veikt pārmaiņas, kas būtiski uzlabo klimatu.

Minerālmēslojuma izmantošana rada lielāko siltumnīcefekta gāzu daudzumu Jūsu saimniecībā. Lai mazinātu saimniecības ietekmi uz klimata pārmaiņām, viens no vienkāršākajiem risinājumiem ir pārdomāta slāpekli saturoša mēslojuma lietošana.

Yara ir vairāk kā 100 gados gūta pieredze augu nodrošināšanā ar barības vielām. Šīs zināšanas apvienojam ar plašu pētniecību un produktu attīstību un izstrādājam precīzus risinājumus lauksaimniecībai, lai, izmantojot mūsu produktus, Jūs varētu mazināt saimniecības oglekļa pēdas nospiedumu.

Saimniecības oglekļa pēdas nospieduma noteikšana

Lai izprastu mēslošanas līdzekļu kopējo ietekmi uz vidi, mums ir jāveic visa aprites cikla analīze, nosakot siltumnīcefekta gāzu izmešus un absorbcijas rādītājus katrā mēslošanas līdzekļa “dzīves” posmā. Tādējādi var noteikt oglekļa pēdas nospiedumu un parādīt, kā to var samazināt līdz mazākajam iespējamajam daudzumam.

Mēslošanas līdzekļu ražošanā, transportēšanā un izmantošanā rodas siltumnīcefekta gāzu, tostarp oglekļa dioksīda (CO2) un slāpekļa oksīda (N2O), izmeši. 

LV-Compaign-Splitted-Pictures11-1-compressor.pngLV-Compaign-Splitted-Pictures11-2-compressor.png

 

Četri veidi, kā varat mazināt oglekļa izmešu daudzumu

  • Izvēlieties slāpekli saturošu mēslojumu, kas ir ražots, izmantojot tīrākās un efektīvākās pieejamās ražošanas tehnoloģijas.
  • Rīkojieties, lai nodrošinātu līdzsvarotu mēslošanu, izmantojot precīzus rīkus optimālai N dozēšanai.
  • Optimizējiet mēslošanu, jo tādējādi var palielināt uzņemtā CO2 daudzumu un veicināt kultūraugu augšanu.
  • Maziniet nepieciešamību apstrādāt jaunas zemes platības, palielinot ražu ar ļoti efektīviem slāpekļa mēslošanas līdzekļiem.

Wave3_GreenhouseGass_ReducedCarbonFootprint_lv_lv.png

 

Yara rīcība oglekļa pēdas nospieduma mazināšanā

  • Yara ir samazinājusi slāpekli saturošu mēslojuma ražošanas oglekļa pēdas nospiedumu par līdz pat 40%. N efektivitātes uzlabošana mēslošanas līdzekļu izmantošanas laikā  var to samazināt vēl vairāk.
  • Yara ir izstrādājusi progresīvas mēslošanas līdzekļu ražošanas tehnoloģijas, kurās N2O izmeši ir samazināti par līdz pat 90%. Mēs esam dalījušies tehnoloģijā ar savas nozares pārstāvjiem un tagad tā ir daļa no “Labākās pieejamās metodes” (BAT) mēslošanas līdzekļu ražošanā, kā tas ir noteikts Eiropas Savienībā.
  • Vidējais izmešu daudzums, izmantojot AN (amonija nitrāts) mēslošanas līdzekli, ir 5,1 kg CO2 uz kg iestrādātā N. Tas ir saistīts ar N2O zudumiem, ko izraisa denitrifikācija un iztvaikošana augsnē. Tā kā N2O rada lielu ietekmi uz vidi, tā zudumi ir vērā ņemams apsvērums.

Wave3_GreenhouseGass_90%lessN2OFromProduction_lv_lv.png

Wave3_GreenhouseGass_CommitmentToReduceClimateChange_lv_lv.png


Jūs varētu interesēt arī:

Yara piedāvātie risinājumi