Kā pareizi ievākt augu lapu paraugus?


Kultūraugu lapu paraugu ievākšana

  • Lapu analīzes ievāc aktīvas augu veģetācijas laikā.
  • Analīzes var veikt jau sākot ar 2-3 lapu attīstības stadiju.
  • Paraugus ievāciet no augiem, kas ir vienādā attīstības stadijā.
  • No auga ievāciet (jaunāko) pilnībā attīstīto lapu (neievāciet graudaugu karoglapu).
  • Ievāciet tikai lapas, nevis kātiņus vai saknes.
  • Lapu paraugus var nosūtīt ievietojot  polietilēna maisiņā (zip-lock).
Svarīgi: Nepieciešamais lapu paraugu skaits agrīnās attīstības stadijās (AS 20-32) ir 100-150 graudaugu lapu, 80-100 rapša lapu. Vēlākās attīstības stadijās 80-100 graudaugu lapu, 40-50 rapša lapu.
Ievākto lapu paraugu kopējam svaram jābūt vismaz 60g, bet ne vairāk kā 150g. 


Pietiekams paraugu daudzums 

Lapu paraugu ievākšana

Neievāciet lapas, kuras ir bojātas - slimību, laikapstākļu, augu aizsardzības līdzekļu vai citu faktoru ietekmē. Izvarieties no putekļainiem un netīriem augiem, ja lapas ir mitras, noslaukiet tās ar tīru, mitru drānu.

Lapu paraugu maisus turiet atvērtus, lai augu lapas var elpot un nožūt. Ja lapas ir ievāktas 2-3 dienas iepriekš, tad pirms sūtīšanas izņemiet tās no maisiņa un ļaujiet nožūt uz avīzes vai salvetēm, pēc tam ievietojiet atpakaļ maisiņā.

Pirms lapu ievākšanas ieplānojiet aptuveni 20 lapu paraugu ievākšanas punktus uz lauka, pie katra punkta ievāciet lapu paraugus no 4-5 augiem. Lapas ievāciet no dažādiem lauka apvidiem, lai iegūtu pilnīgu priekšstatu par augu barības elementu nodrošinājumu augos.
Ja plānojat atkārtot lapu ievākšanu, lai pārbaudītu barības elementu nodrošinājuma izmaiņas augos, iezīmējiet paraugu ievākšanas punktus uz lauka, lai varētu ievākt no apmēram tām pašām lokācijām. Neesiet slinki - tas ir darbs ar kājām!

Ja iepriekš ir lietoti augu aizsardzības līdzekļi, tad lapu paraugus var ievākt tikai pēc 5 dienām.

Ievāciet atsevišķus paraugus no problēmu zonām – izmantojiet lapas ar viegli pamanāmiem augu deficītu simptomiem, nevis atmirušas lapas.

     

Lapu paraugu ievākšanas trajektorija

Izmantojiet lapu ievākšanas trajektoriju kā norādīts attēlā. Izvairieties no augu sabradāšanas vai lapu plūkšanas, ja iespējams izmantojiet nazi, lai nogrieztu lapas vai arī nolauziet pēc iespējas tuvāk pie kātiņa.

Pareiza trajektorija, ievācot lapu paraugus

 Atpakaļ


Daži padomi:

NEIEKĻAUJIET netīras augu lapas– attīriet tās no augsnes un netīrumiem.

NEIEVĀCIET augus pirms brīvdienām, ja tie tiks sūtīti tikai nākamajā nedēļā.

UZRAKSTIET pēc iespējas precīzāku informāciju par lauku un augu kultūru. 

PĀRLIECINIETIES, ka paraugi ir pareizi un saprotami marķēti.

PIERAKSTIET kurus paraugus ievācāt kurā laukā (parauga numuri pret lauka nosaukumu).