Eļļas rapša kvalitāte

Jebkuras barības vielas trūkums ierobežos eļļas rapša augšanas potenciālu, kas, savukārt, samazinās ražas daudzumu un kvalitāti. Minerālmēslu lietošana auga apgādāšanai ar visām nepieciešamajām barības vielām nodrošinās tādu ražu un kvalitāti, kādu pieprasa un sagaida tirgus.

Augu mēslošana un eļļas rapša auga kvalitāte

Auga kvalitāti parasti nosaka šādi faktori:

  • izskats (izmērs un krāsa); bez pareizas augu mēslošanas vairums augu nespēj kvalitatīvi funkcionēt, līdz ar to cieš raža un ražas kvalitāte;
  • sēklu kvalitatīvie rādītāji, līdzīgi kā pietiekams proteīna līmenis maizes kviešiem. Pareizi sabalansēta mēslošana nodrošinās auga atbilstību kvalitātes prasībām;
  • auga produktu uzturvērtība cilvēku uzturā. Augi ir barības ķēdes pamats, un caur uzturu tas ir dabisks minerālvielu ceļš uz cilvēku un dzīvnieku ķermeņiem. Augs, kas ir saņēmis sabalansētu mēslojumu, nodrošinās pietiekamu minerālvielu daudzumu visai barības ķēdei.

Eļļas rapša sēklu kvalitātes rādītāji ir atkarīgi no galalietotāja izvirzītajām prasībām. Galvenais, kas jāņem vērā, ir eļļas procentuālais saturs un glikozinolātu līmenis. 

Augu mēslošana ietekmēs abus šos parametrus, un, lai sasniegtu izvirzītās prasības, ir svarīgi, lai augs saņem pareizi sabalansētu mēslojumu.

Glikozinolātu līmenis

Glikozinolāti (GLS) ir galvenie sēru saturošie komponenti krustziežos un, ja to līmenis ir pārāk augsts, pēc eļļas izspiešanas pāri palikušie eļļas rauši var saturēt pārāk augstu to  koncentrāciju, kas izbarojot tos dzīvniekiem, var ietekmēt vairogdziedzera funkciju un radīt goiterus monogastriskos dzīvniekos.

Mājputniem GLS izraisa citus uztura traucējumus. Izmēģinājumi, kas veikti 1980. un 1990. gados, ir samazinājuši GLS saturu rapša raušos, kas ir devis iespēju plašāk tos izmantot dzīvnieku  un putnu ēdināšanā.

Sēra izmantošanai rapša mēslošanā ir tendence palielināt GLS saturu, bet pašreizējās "00" šķirnes, ar ļoti zemu GLS saturu, izvairās no šīs problēmas. Optimāla sēra mēslošana nodrošina to, ka GLS saturs paliek zem kritiskā līmeņa.

Sēra mēslošanas ietekme ir mazāka nekā šķirnes vai vietas ietekme.

 

Sēra izmantošana un GLS saturs