Auzas- kopsavilkums par barības vielām

Viena no iespējām, kā saglabāt augsnes barības vielu saturu, ir aprēķināt barības vielu iznesi ar ražu un nodrošināt, ka šīs barības vielas nonāk atpakaļ augsnē rotācijas ciklā.

Pateicoties plašajai sakņu sistēmai, auzas, salīdzinot ar citiem graudaugiem, no augsnes daudz ātrāk spēj atgūt zaudētās barības vielas. Daudzuma ziņā,  barības vielu uzņemšana būtiski neatšķiras no kviešiem vai miežiem. Papildus slāpekļa lietošana ievērojami ietekmē slāpekļa saturu auzās, kas ir no 1,9% līdz 2,6%. Tonnā graudu ir 19 - 26 kg slāpekļa sausnas masas. Citu barības vielu daudzums svārstās no dažiem gramiem līdz pat dažiem kilogramiem uz tonnu sausnas.

Tabula ir ceļvedis, bet precīzākus rezultātus iespējams iegūt, veicot faktiskās ražas laboratoriskās analīzes.

Barības vielu iznese no auzu graudiem un salmiem (kg/t sausnas)

Barības vielu iznese no auzu graudiem un salmiem

Relatīvā auzu mēslošanas ietekme uz auzu attīstību