P1

Vairāk fosfora

Vairāku gadu augsnes monitoringa pētījumi norāda uz būtisku fosfora trūkumu lielā daļā Latvijas lauksaimniecībā izmantojamo zemju. Pareizi izvēlēta augu mēslošanas programma un mēslošanas līdzekļi var palīdzēt palielināt augsnē esošā fosfora daudzumu.

Fosfora saturs augsnē

P2

Lielāka raža

Izmantojot YaraMila mēslošanas līdzekļus, lauksaimnieks var sasniegt līdz pat 2 t lielāku kviešu ražu no hektāra, pat ja P nodrošinājums augsnē ir zems.

Raža lietojot YaraMila

P3

Spēcīgākas saknes

Fosfors veicina sakņu augšanu un stiprina tās. Spēcīgas saknes spēj uzņemt vairāk barības vielas un ūdeni un saista vairāk oglekļa, kas ir viens no priekšnoteikumiem labākai fotosintēzes norisei augā.

Sakņu sistēma ar nepietiekamu P nodrošinājumuSakņu sistēma ar pietiekamu P nodrošinājumu

P4

Vairāk vārpas

Ja augs nesaņem pietiekami daudz fosfora, cerošana notiek nepilnīgi un graudu skaits vārpā ir mazāks kā tas būtu ar labu fosfora nodrošinājumu.  Līdz ar to potenciālā ražība netiek sasniegta. YaraMila kompleksais mēslojums, kura sastāvā ir arī P,palielina vārpu skaitu par 20%, augsnēs ar zemu un vidēju fosfora nodrošinājumu.

Vārpu skaits m2

Vārpas
Vārpas

P5

Labāka slāpekļa uzņemšana

Līdzsvarota augu mēslošanas stratēģija, kas balstīta uz augsnes un kultūraugu vajadzībām, rada pamatu optimālai mēslošanas programmai. Augsnēs ar zemu un ļoti zemu fosfora nodrošinājumu mēslošana ar fosforu nodrošina par  30 kg/ha labāku slāpekļa uzņemšanu. Lietojot kādu no YaraMila produktiem, kuru sastāvā ir pietiekami daudz fosfora, Jūs varat  garantēt maksimāli labu slāpekļa izmantojamību, kas veicinās augu attīstību.

Slāpekļa uzņemšana

P6

Straujāka augu attīstība

Atbilstoša augu mēslošana, pietiekami nodrošinot fosforu, veicina straujāku augu sākotnējo attīstību, sekmē izlīdzinātu ražas veidošanos un vienmērīgu graudu nogatavošanos.

Cerošana pie mazāka P nodrošinājumaCerošana pie lielāka P nodrošinājuma

7P

Kvalitatīva lopbarība

Mēslojot zālāju ar YaraMila mēslošanas līdzekļiem, kuru sastāvā ir pietiekams P nodrošinājums, zālājs ir veselīgi zaļā krāsā, kas pēc tam ir svarīgi kvalitatīvas skābbarības iegūšanai.