aprīlis 30, 2019

Izdots Yara katalogs arī Latvijā!

Šajā elektroniskajā katalogā ir apkopotas pamatzināšanas par augu mēslošanu, barības elementu izmantošanos un funkcijām kviešu un rapšu sējumos, kā arī izdalīti piemēroti produkti laukkopības un dārzkopības apakšnozarēs un apkopotas visas mūsu speciālistu izstrādātās un pārbaudītās mēslošanas programmas visvairāk audzētajiem kultūraugiem Latvijā.