septembris 29, 2017

Sliktu laika apstākļu un novēlotas sējas konsekvences

Šī rudens novēlotā sēja un nelabvēlīgie laika apstākļi ir atstājuši ietekmi gan uz ziemas rapša, gan ziemas kviešu attīstību. Ilgstošās lietavas ir atdzesējušas augsni un arī šobrīd esošās zemās nakts temperatūras turpina ietekmēt augu attīstību. Līdz ar to, barības elementu pieejamība oktobra augsnēs, kurās temperatūra ir zemāka, kā septembrī, ir ierobežota. Savukārt augiem, kuru attīstība ir aizkavējusies, vēl diezgan jāaug, lai sagatavotos ziemošanai. Tādēļ ir būtiski, iespēju robežās, nodrošināt papildu barības elementu piegādi, veicot ārpussakņu smidzinājumus. Dienas laikā, kad temperatūra turas virs + 10o C, tas ir iespējams.

Auga sakņu izveidošanās un nostiprināšanās pirms ziemošanas ir būtiska un fosforam šeit ir visnozīmīgākā loma. Efektīva fosfora nodrošināšanas stratēģija ir būtiska jau no pirmajām auga attīstības dienām. Un, protams, to vislabāk ir nodrošināt ar efektīvu un viegli uzņemamu pamatmēslojumu. Kā zināms, aukstas augsnes ietekmē  fosfora pieejamību vairāk kā jebkura cita barības elementa.  Fosfors nedodas pie auga, bet auga saknes augot, atrod fosforu augsnē un uzņem to.  Līdz ar to veidojas zināms apburtais loks starp vāju sakņu sistēmu un fosfora pieejamību.

Pēdējo gadu pieredze ir pierādījusi ka ārpusskaņu smidzinājumi ar YaraVita KombiPhos rudenī, atstāj pozitīvu ietekmi gan uz ziemas rapša, gan ziemas kviešu augšanu, gan sagatavošanos ziemošanai.  Līdz ar to, iespējams, augi būs labākās starta pozīcijās, sagaidot pavasari, par spīti vēlajai sējai. Produkta saturs nodrošina fosforu augam visvieglāk pieejamajā veidā un varam teikt , ka tas ir “enerģijas dzēriens” augam.

Neaizmirsīsim arī boru!

Kā zināms, mikro barības elements, pret kura trūkumu rapsis ir īpaši jutīgs, ir bors. Bors ir nepieciešams visā rapša attīstības laikā, jau sākot ar rudeni. Vadoties pēc šī gada lietainajiem laika apstākļiem, ir vērts atcerēties, ka bors ir pakļauts izskalošanās riskam no augsnes, jo ir samērā kustīgs barības elements. 

Visbiežāk bora trūkums var izpausties kā augšanas punkta deformācija un vēlāk - kā audu nekroze.  Bora trūkums  rapša sākuma attīstības stadijās, pārgriežot serdi, izpaužas kā acīmredzami brūni, atmiruši audi.  Pie būtiska bora deficīta vēlākās attīstības stadijās varam novērot stublāja plaisāšanu, kas, savukārt, ir ceļš dažādu slimību iekļūšanai un var radīt lielākus ražas zaudējumus.

Ārpussakņu smidzinājumi ar boru saturošiem produktiem, kā, piemēram, YaraVita Bortrac (B 150 g/l),  ir labākais risinājums bora deficīta novēršanai. Stratēģija “maz un bieži” ir labākā, ja runājam par bora lietošanu. 

Ko izmantot?

Ziemas rapsis. 

Ārpussakņu mēslošanas produktu kombinācija šim rudenim*: YaraVita Kombiphos 1,5-3 l/ha, atkarībā no rapša attīstības stadijas (respektīvi augam jābūt ar pietiekami lielu lapu virsmu smidzinājuma uztveršanai), kopā ar YaraVita Bortrac 1 l/ha. Produkts  ar kuru varam nodrošināt visu rapsim nepieciešamo mikroelementu kompleksu, ir YaraVita Brassitrel Pro. Standarta rekomendācija ir 2-3 l/ha, sākot ar 6-9 lapu stadiju (AS 14-21), Tāpat arī ir rekomendējama kombinācija ar YaraVita Bortrac.

*Lūdzu ievērot, ka YaraVita KombiPhos un YaraVita Brassitrel Pro ir nesaderīgi partneri bākas maisījumos. Skatiet pievienotos bākas maisījumu protokolus:

YaraVita KombiPhos, CARYX 
YaraVita KombiPhos, YaraVita Bortrac 
YaraVita KombiPhos, YaraVita Bortrac, CARYX

Lai pārbaudītu citu augu aizsardzības līdzekļu un YaraVita produktu saderību, lūdzu izmantojiet www.tankmix.com vai mobilo aplikāciju tanmix.it