2010-2011

Yara pārdod „Fosfertil” Brazīlijā un ienāk jaunā – transporta izplūdes gāzu kontroles līdzekļu –tirgū ASV. Palielinās kompānijas darbošanās Āfrikā, tiek attīstīti divi skaidri definēti koridori. Dienvidu Lauksaimnieciskās izaugsmes koridora attīstīšanā Tanzānijā Yara nolemj ieguldīt 20 miljonus USD, kas nepieciešami jauna mēslojuma termināla izveidei.

Iesaiste Āfrikā

Engagement en Afrique

Yara pilnveido tās darbību Āfrikas reģionā, Pasaules Ekonomikas forumā paziņojot par investīciju iespējām lauksaimnieciskās izaugsmes koridoros.

Līgums ar Terra

Résiliation de l’accord Terra

2010. gada februārī Yara paraksta līgumu par abpusēju naudas ieguldījumu ar „Terra Industries Inc.”

Izplūdes gāzu kontroles tirgus ASV

Marché FED aux États-Unis

Yara un ASV kompānija „Mansfield” paraksta stratēģisku līgumu, kur kompānijas Yara loma ir apkalpot izplūdes gāzu kontroles tirgu ASV.

Yara pārdod Fosfertil

Yara vend Fosfertil

Yara noslēdz līgumu ar rūpniecības konglomerātu „Vale”, piekrītot pārdot savas „Fosfertil” daļas, kā arī akcijas fosforiežu ieguves projektā Anitapolisā, Brazīlijā. Kopīgais ieguvums no šiem darījumiem ir 3.7 miljardi NOK.

Yara atklāj Urea7 ražotni

Yara ouvre son usine Urea 7

Ar ražotnes atklāšanu tiek palielināta kompānijas ražošanas kapacitāte un nodrošināts pastāvīgs urīnvielas, kas ir svarīgs izejmateriāls augošajam vides risinājumu segmentam, piegāžu apjoms.

Yara iegūst Petro Miljö

Yara acquires Petro Miljö

Tiek parakstīts līgums ar „Pertokraft AB” par „Petro Miljö” - pasaules līdera selektīvajās ne-katalītiskās reducēšanas tehnoloģijās - iegādi.

Īpašumtiesību samazināšana

Réduction de sa participation

2011. gada laikā Yara samazina tās īpašumtiesības uzņēmumos „Rossosh”, „Yara Praxair” un „ISC Nordic Rus Holding”.