2008-2009

Yara iegūst galveno vides apbalvojumu, paplašina tās kopuzņēmumu Katarā, gūst rekordlielu peļņu un tiek pie jauna galvenā izpilddirektora – Jorgena Oles Haslestada. Kompānija paraksta pēdējo vienošanos, lai izveidotu „Lifeco” un sāk jaunas „Urea7” ražotnes būvniecību Nīderlandē.

Vides apbalvojums

Prix environnemental

Kompānijas Yara radītais slāpekļa oksīdu samazināšanas katalizators, kas ievērojami mazina nozares radīto siltumnīcefektu izraisošo gāzu izmešu apjomu, saņem prestižo Norvēģijas vides balvu - stikla lāci.

Kopuzņēmums Qafco-5

Coentreprise Qafco-5 de Yara

Ceremonija, kuru apmeklēja karaliskās ģimenes locekļi un valdības ministri, iezīmē jaunāko ievērojamo pavērsienu kompānijas Yara kopuzņēmumā „Qafco-5”.

Vispārīgā izaugsmes stratēģija

Stratégie de croissance globale

2008. gada pirmajā pusē Yara veic vairākas uzņēmumu iegādes un izveides, un tas tiek darīts galvenokārt tāpēc, lai pārplānotu savus finanšu fondus un izpildītu, pat apsteigtu, tās vispārīgo izaugsmes stratēģiju.

Bioenerģijas produkcija

Production de bioénergie

Tiek izveidota jauna kompānijas Yara šķidrā CO2 laboratorija.

Yara tiek pie jauna izpilddirektora

Yara nomme un nouveau PDG

Jorgens Ole Haslestads apņemas pildīt kompānijas Yara International prezidenta un izpilddirektora pienākumus.

Āfrikas Zaļā revolūcija

Révolution verte en Afrique

Yara turpina pildīt savu apņemšanos atjaunot Āfrikas lauksaimniecību. 2008. gadā notiek divi ļoti svarīgi ar Āfrikas Zaļo revolūciju saistīti notikumi.

Zvaigžņotais sniegums

Une performance brillante

Yara ziņo par vislabākajiem sasniegtajiem ceturkšņa rādītājiem – tas paveikts periodā, kas noslēdzās 2008. gada 31. maijā.

Yara apvieno spēkus ar Pasaules Dabas fondu

Yara teams up with WWF

Yara un Pasaules Dabas fonds Norvēģijā vienojas par sadarbību vairākos svarīgos vides jautājumos.

Izpētes centrs Ķīnā

Un centre de recherche en Chine

Yara atklāj Augu barības vielu izpētes centru Ķīnas pilsētā Šugangā, Šandongas provincē.

Parakstīts Lifeco līgums

Conclusion de l’accord Lifeco

Yara paraksta pēdējo līgumu ar Lībijas Nacionālo naftas korporāciju un Lībijas par investīcijām atbildīgo iestādi, tādējādi izveidojot Lībijas – Norvēģijas mēslojuma kompāniju – kopuzņēmumu „Lifeco”.

Starptautiskās Mēslojuma asociācijas (IFA’S) apbalvojums

Prix de l’IFA

Nīderlandē bāzētais uzņēmums „Yara Sluiskil” saņem Starptautiskās Mēslojuma asociācijas apbalvojumu – Zaļās lapas trofeju – par tā priekšzīmīgo sniegumu drošības un vides jomā.

Slēgta Peremartonas ražotne

Fermeture de l’usine de Peremarton

Yara paziņo, ka tiek slēgta tās NPK ražotne Peremartonā, Ungārijā.

Jauna karbamīda ražotne Sluiskilā

Nouvelle usine d’urée à Sluiskil

Yara svinīgi ierok pirmo akmeni jaunās urīnvielas ražotnes „Urea7”, kas atrodas Sluiskilā, Nīderlandē, būvniecībā.

Parakstīts Qafco-6 nodomu protokols

Signature de la lettre d’intention de Qafco-6

Kataras mēslojuma kompānija „Qafco” – kopuzņēmums, kurā kompānijai Yara pieder 25 % daļu - paraksta nodomu protokolu par „Qafco-6” būvniecību – projekts paredz paplašināšanos.