1960-1969

Poršgrunā tiek sākta amonjaka ražošana. Viena ražotne bāzējas uz daļēju mazuta oksidēšanu un viena – uz naftas tvaika reformēšanu. 1969. gadā ar uzņēmumu „Qatar Industries” tiek nodibināts kopuzņēmums „Qafco”.

Dinamiskais līderis

A dynamic leader

„Hydro” rīkotājdirektors no 1967. līdz 1977. gadam ir Johans B. Holte - cilvēks, kas ieņem centrālo vietu Norvēģijas pēckara rūpniecības vēsturē. Tieši viņa vadībā „Hydro” kļūst par modernu kompāniju.

Mēslojums tuksnesī

Usine du Qatar

1969. gada jūnijā „Hydro” Persijas līcī paraksta līgumu ar Kataras varas iestādēm par jaunas, lielas mēslojuma ražotnes celtniecību un darbību. Bez tam, ka „Hydro” pieder 25% no jaunā uzņēmuma, kompānija kļūst atbildīga arī par jaunās ražotnes produkcijas tirdzniecību.