Noderīgi
augusts 12, 2022

Aktuālais par rapša mēslošanu rudenī

Rapša sēklu pārdošanas gala cenai ir tendence pieaugt pēdējo 2 gadu laikā. Tomēr cena ir bijusi gana svārstīga pēdējā pusgada laikā (MATIF: 1000 eiro Aprīlis 2022 vai 663 eiro Novembris 2022). Šī gada ražas pārdošanas vērtība ir atkarīga no lēmumu pieņemšanas iepriekš un bija brīži, kad varēja fiksēt labu cenu un kombinācijā ar pērn iegādāto resursu zemajām cenām, un bilance var veidoties laba līdz ļoti laba. Nākošā gada ražas iespējamā pārdošanas vērtība variē un  šobrīd prognozējamais iespējamais  apgrozījums  no rapša audzēšanas veido ap 2345 -2600 Eur/ha  (pie ražas 3,5 t/ha).  Savukārt resursu izmaksas, kuras ieguldām, rapsi sējot un vēlāk kopjot, praktiski paliek nemainīgi augstas vai palielinās, kas liek kārtīgi pārdomāt rapša audzēšanas stratēģiju.


Viens no svarīgiem uzdevumiem, (bet ne vienīgais) šajā kontekstā, ir izvēlēties pareizo mēslošanas stratēģiju. Jo īpaši  - kad mēslošanas līdzekļu cena arī ir būtiski pieaugusi.  

Ziemas rapša  ražas pamats veidojas rudenī, kas nozīmē, ka šajā periodā tiem ir arī salīdzinoši liela nepieciešamība pēc barības vielām. Spēcīgu augu veidošanās rudenī,  ir priekšnoteikums lielākai atdevei pavasarī. Augs, kuram rudenī ir spēcīga izveidojusies mietsakne un labi attīstīta kopējā sakņu sistēma, labāk pārziemo un pavasarī ataug ātrāk un ir spēcīgāks. Ne velti, apdrošinot sējumus un vērtējot ziemas rapša sējumu pārziemošanas iespējas, apdrošinātāji vērtē sakņu kakla diametru, kuram vajadzētu būt lielākam par 8 mm, lai rapsis veiksmīgi pārziemotu. Viegli pieejamas barības vielas un optimāli apstākļi dīgšanas un auga rozetes veidošanas laikā, ir svarīgs faktors, lai rapša sēklas ātri iesakņotos un veidotu spēcīgu sakni un lapu masu.  

Veiksmes piramīdas pamatā ir augsnes analīzes, lai varētu aprēķināt patieso barības elementu vajadzību, kaļķošana, tad piemērotas šķirnes izvēle,  pareiza augsnes sagatavošana, apstākļiem piemērota sējas veida izvēle un savlaicīga sēja un  tad seko augu mēslošana, augu aizsardzība un ārpussakņu mēslošana.

 

Slāpeklis

Lai arī slāpekli vairāk saistām ar barības elementu, ko lietojam pavasarī, ziemas rapsim rudenī jābūt viegli pieejamam slāpeklim, lai augi sasniegtu piemērotu izmēru, pirms rudenī pārstāj augt. Optimāli sējas laikā augusta vidū (10.-15.augusts) būtu jāizlieto vismaz 40-50 kg/ha slāpekļa (N). Ja rapsis sēts vēlāk vai  lauks ir klāts ar kviešu salmiem, tad slāpekļa daudzums būtu jāpalielina līdz pat 60 N kg/ha.

Slāpekļa forma un laiks 

Izvēloties YaraMila NPK komplekso mēslojumu, jūs nopērkat produktu, kurā apmēram 60% slāpekļa ir amonija formā, bet pārējais ir nitrātu formā. Tas veido labu kombināciju, jo nitrātu slāpeklis darbojas šeit un tagad un nekavējoties stimulē augšanu. Savukārt amonija slāpeklis kļūst pieejams vēlāk, augiem augot. Kā jau minēts, mēs iesakām 40-50 kg kopējā slāpekļa, bet tas ir pilnībā atkarīgs no apstākļiem. Ideālā gadījumā rapsim  vajadzētu būt pieejamam slāpeklim tieši tik daudz, lai tas precīzi atbilstu augšanai, ko pieļauj sējas datums un laikapstākļi rudenī. Jo agrāk sējat, jo vairāk N augs rudenī var uzņemt. Tāpēc agra sēja parasti pieprasa lielākas slāpekļa mēslojuma devas, jo pretējā gadījumā augam var trūkt slāpekļa, pirms notiek dabiskā augšanas apstāšanās. Ir vērts padomāt par papildus slāpekļa nodrošinājumu, ja strādājat ar augsnes kartēm un atsevišķi, piemēram lietojat amofosu (NP 12-52) vai diamofosu (NP 18-46) kā fosfora un slāpekļa avotu vienlaicīgi. Gan MAP gan DAP satur tikai NH4 formas slāpekli , pie tam, rēķinot , iedotais N daudzums var būt nepietiekams. Līdz ar to būtu nepieciešams papildus lietot līdz 120 kg/ha YaraBela AXAN NS 27-4 vai YaraBela SULFAN NS 24-6, lai sekmētu strauju rapša augšanu.

Tātad – pietiekam daudz slāpekļa – rapša lapu masas veidošanai!

Fosfors un kālijs

Nepieciešamība pēc fosfora un kālija ir atkarīga no augsnē esošā fosfora un kālija līmeņa, kas, savukārt, ir atkarīgs no augsnes tipa un lauka mēslošanas vēstures. Ja augsnes analīzes rāda  fosfora un kālija nodrošinājumu virs vidējā līmeņa, mēslošanas stratēģiju varam veidot balstoties uz izneses principu. Tas nozīmē, ka katrā ražas gadā ir jāizlieto barības vielu daudzums, ko teorētiski paredzēts iznest ar  ražu.  Rapša barības elementu iznesi skatiet tabulā zemāk1 un svarīgi ir atcerēties, ka attiecība sēkla:salmi rapsim ir 1:2. Tomēr izneses principu tomēr nevajadzētu attiecināt  uz kāliju, jo rapsim jāuzņem salīdzinoši liels kālija daudzums. Lai gan iznese ar sēklām nav īpaši liela, jo rapša salmi paliek uz lauka. Proporcionāli skatoties fosfora daudzums, ko iznes  ar sēklu ir divreiz lielāks , kā kālija (attiecīgi 15,5 P2O5 kg/t sēklas un 7,4 K2O kg/t sēkla). Tomēr kālijs ir nepieciešams zaļās masas veidošanai, kas vēlāk tiek atgriezts atpakaļ augsnē.   Respektīvi vismaz 70-100 kg/ha K2O tīrvielas vajadzētu nodrošināt rapsim visā veģetācijas periodā. Kālijs nodrošina labāku rapša pārziemošanu, jo palīdz veidot cukuru uzkrājumus augā un šie cukuri darbojas kā ‘’antifrīzs’’.

Precīzus  barības elementu vajadzības aprēķinus vislabāk veikt balstoties uz augsnes analīzēm un plānoto ražu.

Tātad – fosfors – spēcīga saknes veidošanai, kālijs - pārziemošanai.

Stratēģija

Lai nodrošinātu labāku pamata barības elementu sadalījumu un pieejamību rapsim, var veidot dalītu YaraMila NPK mēslojuma izmantošanas stratēģiju -  rudenī un pavasarī. Rudenī nodrošinot optimumu rapša auga izveidei. Savukārt pavasarī, kad proporcionāli kālija un fosfora patēriņš ir visaugtākais, YaraMila NPK lietot vēlreiz, veģetācijai atsākoties. Teorētiski tas var darboties kā pastarpināta risku pārvaldīšana , ja rapsis slikti pārziemo un tāpat sadalot ieguldījumu minerālmēslu iegādei pirms sējas un pēc tam pērkot vēlreiz rudenī vai ziemā.

Sērs

Sēra nodrošinājumam jābūt līdzsvarā ar slāpekļa nodrošinājumu. Rudenī jālieto sērs vismaz tik daudz, kas atbilst 20% no izmantotā slāpekļa daudzuma. Tādā veidā tiek panākta visaugstākā slāpekļa izmantošana, jo augi nevar izmantot slāpekli, ja tiem nepietiek sēra. Optimālai slāpekļa uzņemšanai rudenī iesakām lietot YaraMila STARTER NPK(S) 18-11-13(7).

Bors

Bora izmantošana rapsim ir viena no būtiskām tehnoloģijas sastāvdaļām.  Īpaši kritiski smilšainās augsnēs vai īpaši sausos apstākļos, kad rapsim ir grūti absorbēt boru no augsnes. Ir vēlams pamatmēslojums, kas satur boru. YaraMila RAPS NPK(S) 17-11-12(10) satur arī 0,15 %  ūdenī šķīstoša bora, kas salīdzinoši ir augstākais bora saturs granulētiem NPK mēslošanas līdzekļiem. Savukārt tad, kad rapša lapu virsma ir sasniegusi pietiekamu lielumu, var veikt bora smidzinājumu ar YaraVita BORTRAC un YaraVita BRASSITREL PRO vai YaraVita BRASSITREL BIO. Augu lapu analīzes no vairākām eksperimentu sērijām liecina, ka bora saturu rapšu sēklās var palielināt ar abām metodēm, un augsta deficīta riska gadījumā metodes ir jāapvieno.

Kombinētā sēja

Būtiska nozīme gan mēslojuma efektīvākam lietojumam, gan arī labākai rapša sākuma attīstībai ir mēslojuma iestrādei kopā ar sēju. Mēslojuma granulu novietojums rapša sēklas tuvumā nodrošinās rapsim ātrāku piekļuvi barības vielām un ātrāku augšanu. Saknes var sākt brīvi "meklēt" barības vielas, kad tās ir novietotas tuvu sēklai, un var tās absorbēt augot lejup. Izmantojot it kā augsti koncentrētus NP mēslojumus izkliedsējā, ir jāatceras, ka granulas atrodas gan nosacīti tālu viena no otras , gan tālu no sēklas un ņemot vērā fosfora ierobežoto kustību augsnē, līdz ar to rapsim var nebūt pieejams fosfors tieši sākotnējai attīstībai. Izmantojot kombinēto sēju un saglabājot efektivitāti, var ietaupīt 15-20%  mēslošanas līdzekļu rudenī.

Cik daudz slāpekļa rapsis ir spējīgs uzņemt rudenī un kā izmantot digitālās lauksaimniecības rīku Atfarm nepieciešamā slāpekļa  daudzuma noteikšanai priekš pavasara , to darot jau rudenī – drīzumā.

Rakstā pieminētie un ieteicamie produkti:

YARAMILA NPK(S) 14-14-21(6)

YARAMILA STARTER NPK(S) 18-11-13(7)

YARAMILA RAPS NPK(S) 17-11-12(10)

YARAMILA NPK(S) 9-12-25(7)

YARAMILA NPK(S) 12-24-12(5)

 

1Lauku kultūraugu mēslošanas normatīvi , Sastādītāji A. Kārkliņš, A. Ruža

 

Yara Latvija atgādina: mēslošanas līdzekļus lietojiet tikai atzītas nepieciešamības gadījumā,izvērtējot auga un augsnes nepieciešamību pēc barības vielām konkrētajā attīstības periodā un pēc konsultācijas ar agronomu. 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Pinka, Yara agronome Latvijā©

 

YaraMila NPK(S)

YaraMila

„Mila” ir sennorvēģu vārda „mikla” atvasinājums, kas nozīmē „veiksme”.

Zīmols YaraMila® apvieno virkni kombinēto mēslošanas līdzekļu, kas satur slāpekli, fosforu un kāliju (NPK) – vissvarīgākās augu barības vielas – kas palīdz maksimizēt ražu un tās kvalitāti. YaraMila produkti ir galvenie celtniecības bloki kompānijas Yara augu mēslošanas programmās, kas piedāvā dažādas variācijas N:P:K proporcijām un ir pieejami dažādās formulās ar sekundārajiem elementiem un mikroelementiem. Tie var būt magnijs (Mg), sērs (S), bors (B), dzelzs (Fe), mangāns (Mn), molibdēns (Mo) un/vai cinks (Zn). Šie dažādie veidi ir būtiski audzētājiem labākas ražas gūšanai, jo nodrošina vienmērīgu barības vielu izkliedi. Izmantojot šos produktus, tiek novērsts barības vielu segregācijas risks pārvešanas, pārkraušanas vai izplatīšanas laikā.

YaraMila produkti ir īpaši radīti gan lauka, gan augstas pievienotās vērtības kultūraugiem, tādiem kā dārzeņi, augļu koki, ogulāji un dekoratīvie kultūraugi. YaraMila mēslojumā ir sabalansēts slāpekļa avots, kas satur gan amonija, gan nitrātu formas slāpekli, pilnībā pieejama fosfora formu kombināciju, kas nodrošina ilgāku fosfora pieejamību dažādos augsnes tipos, kā arī izvēles iespējas kālija avotam - vai nu hlorīda, vai sulfāta formā.

Jautā ekspertam

Mūsu augu mēslošanas speciālisti ir gatavi jebkurā laikā atbildēt uz Jums interesējošajiem jautājumiem par Yara produktiem un mūsu piedāvātajiem risinājumiem augu mēslošanā.
Augu mēslošanas eksperti
Augu mēslošanas eksperti
Agnese Pinka
Agnese Pinka
Agronome - konsultante
Daiga Sergejeva
Daiga Sergejeva
Agronome - tirdzniecības pārstāve

Zemgale, Kurzeme, Vidzeme 

Sandra Mediņa - Tolmane
Sandra Mediņa - Tolmane
Agronome - tirdzniecības pārstāve

Latgale, Vidzeme 

Precīza mēslošana ikvienā saimniecībā!

Atfarm

Atfarm ir digitāls risinājums augu monitoringam un precīzai N mēslojuma devas izvēlei. Tas palīdz izkliedēt precīzu slāpekļa mēslojuma devu tieši tur, kur tas ir nepieciešams. 

Precīzas atbildes - reāli rezultāti. Atfarm.

Reģistrēties