Noderīgi
aprīlis 07, 2019

Nenovērtējiet par zemu mēslojuma fizikālās īpašības

Precīza minerālmēslojuma izkliede ir daļa no augstu ražu iegūšanas. Visbiežāk neprecīzi izkliedējot minerālmēslus augs nesaņem nodomāto mēslojuma devu vai arī uz augsnes nonāk pārāk daudz mēslojuma, kas netiek izmantots un kaitē videi. Parametrs, kas raksturo mēslošanas izkliedes precizitāti ir variācijas koeficients (VK).


VK ir mērs tam, cik vienmērīgi mēslojums tiek izkliedēts. Vairumā gadījumu izkliedes procesā radušās problēmas paliek neatklātas, tomēr tām var būt būtiskas sekas. Ja variāciju koeficients ir zem 25%, tās ir tikko pamanāmas ar neapbruņotu aci, taču ražas samazinājums jau tad ir ievērojams. Tikko uz lauka konstatējamas krāsu atšķirības, variāciju koeficients jau pārsniedz 45%. Bez ražas samazinājuma un labības veldrē krišanas riska nevienmērīga izkliede kultūraugiem rada arī citas negatīvās sekas:

  • zemāka kvalitāte (proteīnu un eļļas saturs);
  • palielināts vides slogs;
  • augstāks infekciju risks;
  • apgrūtināta kulšana
  • augstākas kaltēšanas izmaksas

Pavisam kopā tiek uzskaitīti 9 parametri, kas raksturo minerālmēslu granulu fizikālās īpašības. Galvenās no tām ir granulu cietība, izmērs, tilpuma masa, plūstamība. Parasti šiem parametriem ir jābūt atrodamiem minerālmēslu specifikācijā.

Granula.JPG

Minerālmēslojuma kliedētāja precīza iestatīšana un attiecīgi precīza mēslojuma izkliede ir atkarīga no granulu kvalitātes. Minerālmēsli ar augstāku granulu cietību un tilpuma masu ir vienmērīgi un precīzi izkliedējami 24 m un arī 36 m platā joslā. Īpaši jāpievērš uzmanība mēslojumiem ar tilpuma masu zem 1t/m3. Tādas fizikālās īpašības ir karbamīdam, kuru teorētiski precīzi ir iespējams izkliedēt ne platākā joslā kā 12 m.

Piemērs. Uz 100 ha jāizkaisa 150 kg N/ha. Ar svārstības koeficientu 20% uz 66 hektāriem būs uzkaisīti 120—180 kg N/ha. 16 ha būs nokaisīti ar mazāk nekā 120 kg N/ha un uz atlikušajiem 16 ha būs uzkaisīti vairāk nekā 180 kg N/ha. Vēja stiprums, virziens, nevienmērīga un  grubuļaina virsma utt. ietekmē svārstību koeficientu, tas var sasniegt 15—60%. Variācijas koeficients 10—15% reālajā darbībā ir uzskatāms par apmierinošu. VK pārsniedzot 25% ir redzamas nevienmērīgas izkliedes sekas - kā tumšas un gaišas līnijas, kurs var sākt  pamanīt ar neapbruņotu aci. Visbiežāk nevienmērīgas izkliedes sekas ir redzamas pēc slāpekli un sēru saturošu mēslojumu izmantošanas. Jo tieši šie barības elementi ietekmē auga krāsojumu, respektīvi tradicionālais amonija nitrāts, amonija sulfāts.

VK tests.JPG

Granulu_izmers..JPG

Yara pētījumā par nevienmērīga mēslojuma izkliedes ietekmi uz ražu apstiprina, ka ar svārstīgu un nevienmērīgu izkliedes koeficientu neiegūtā raža ir sakot no 0,6 % -3,7 % no hektāra, nesaņemot nodomāto mēslojuma devu. Līdz pat 30% un vairāk, ja pārmēslošanas rezultāta veidojas veldre.

Piemērs. Saimniecībā ar 100 hektāriem ziemas kviešu, ar vidēju ražu 7 t/ha, neprecīza mēslojuma izkliede rada it kā tikai 0,6 % neiegūtas ražas, respektīvi 42 kg/ha. No 100 ha tās ir 4,2 t, jeb 630 EUR (kviešu cena 150 EUR/t). Parēķiniet , cik tas ir, ja saimniecība ir 1000 ha liela!

Minerālmēsli, kas izceļ kaisītāja labākās īpašības

Izmantojot YaraMila NPKS minerālmēslus kombinētājās sēklas-minerālmēslu sējmašīnās būtiski parametri ir granulu cietība, plūstamība, zems putekļu saturs. Tas nodrošina precīzu iestrādes daudzumu, samazinātu lietošanas devu, raitu darba gaitu. Daudz mazāka ir mēslojuma negatīvā ietekme uz sējmašīnas mehānismiem.

Visi YaraBela un YaraMila granulētie mēslojumi atbilst visaugtākajiem kvalitātes standartiem un ir precīzi izkliedējami 24 m un 36 m platā joslā, izmantojami kombinētajās sējmašīnās, gan parastajās, gan pneimatiskajās.